Προβληματίζει την Ελλάδα η νέα ΚΑΠ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019, 15:09
Προβληματίζει την Ελλάδα η νέα ΚΑΠ

Τις επιφυλάξεις του σε μια ενδεχόμενη εφαρμογή ετησίων οροσήμων και της εκκαθάρισης των επιδόσεων κατά την εφαρμογή της μελλοντικής Κοινή Αγροτικής Πολιτικής εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης κατά την τοποθέτησή του στην τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό κάτι τέτοιο θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου λόγων του μεγάλου διοικητικού βάρους που θα προκληθεί σε όλες τις διοικήσεις.

Ο κ. Αραχωβίτης πρότεινε να διατηρηθεί η εφαρμογή του κανόνα Ν+3, ως ένα επιπλέον στοιχείο ευελιξίας, παρακάμπτοντας έτσι ασφυκτικούς χρονικούς περιορισμούς, καθώς και τη διατήρηση ενός ενδιάμεσου ορόσημου σε συνδυασμό με την τελική αξιολόγηση που θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην ομαλότερη προσαρμογή τους στο νέο μοντέλο επιδόσεων.

Σε ότι έχει να κάνει με το «ευαίσθητο», όπως το χαρακτήρισε η ελληνική πλευρά, θέμα των αγορών αγροτικών προϊόντων ο κ. Αραχωβίτης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής σε συνδυασμό με την υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του γεωργικού εισοδήματος και ζήτησε την άμεση στήριξη των ελαιοπαραγωγών από την Επιτροπή.

Η ελληνική πλευρά χαιρέτησε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες όπως η Ιαπωνία, το Βιετνάμ και Μεξικό, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον ως προς το θέμα της προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων, όπως η φέτα.

Επισημάνθηκε η σκοπιμότητα εκπόνησης μελέτης της σωρευτικής επίδρασης των παραχωρήσεων εκ μέρους της Ένωσης στο πλαίσιο των συμφωνιών με τρίτες χώρες, για όλα τα σημαντικά αγροτικά προϊόντα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου και του οίνου, έτσι ώστε να αμβλυνθεί ο σωρευτικός χαρακτήρας των επιπτώσεων που προκύπτουν από αυτές.

Σε ότι έχει να κάνει με θέματα αλιείας, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία μέσω κοινής τους δήλωσης, κάλεσαν όλα τα Κράτη-Μέλη να συμβάλουν από κοινού στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-2027.

Να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των πόρων, που έχουν ως στόχο την έμπρακτη στήριξη της παράκτιας μικρής αλιείας ζήτησε από την πλευρά του ο Έλληνας υπουργός και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθεί μέσω των κατάλληλων μέτρων, μεταξύ άλλων, η αγορά των αλιευτικών προϊόντων αλλά και του εκσυγχρονισμού του στόλου.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019, 15:09