Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ισχυρό ευρώ θα μπορούσε να γίνει βάρος για την ανάκαμψη της ευρωζώνης.

«Μια περαιτέρω ανατίμηση του ευρωπαϊκού κοινού νομίσματος, ενόψει της εύθραυστης ανάκαμψης συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των τιμών», σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της Κομισιόν,το οποίο επικαλείται δημοσίευμα του “Spiegel”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μια μακροχρόνια διατηρούμενη άνοδος της τιμής του κατά 5% θα μπορούσε να κοστίσει στη ζώνη του ευρώ έως 1,1% ανάπτυξη το πρώτο, και 0,5% το επόμενο έτος», όπως υπολόγισαν οι εμπειρογνώμονες της ΕυρωπαΪκής Ένωσης και αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο..

Από τον Φεβρουάριο έως τα τέλη Αυγούστου, το ευρώ ανατιμήθηκε κατά 7,5% κατά μέσο όρο έναντι πολλών νομισμάτων, ειδικά έναντι του δολαρίου.  Ως ένας από τους λόγους για την ανοδική τάση αναφέρεται η «εμπιστοσύνη στην ανάκαμψη της ευρωζώνη»

 Σύμφωνα με το δημοσίευμα του “Spiegel”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει επίσης τον κίνδυνο «περαιτέρω ανατιμήσεων στο μέλλον. Η εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊου θα είναι καθοριστικός παράγοντας των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών τους επόμενους μήνες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εάν η Ευρώπη συνεχίσει να αντιμετωπίζει την κρίση του κορονοϊού καλύτερα από τις ΗΠΑ, το ευρώ θα υποστεί ακόμη μεγαλύτερη ανατιμητική πίεση.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κίνδυνο αποτελούν και οι εκλογές των ΗΠΑ: «Η τελική φάση των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-δολαρίου», επισημαίνει το έγγραφό της.

Πηγή: Der Spiegel

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης