Θετικό το ισοζύγιο πληρωμών για τον Αύγουστο του ’11

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011, 18:42
Θετικό το ισοζύγιο πληρωμών για τον Αύγουστο του ’11
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Αύγουστο του 2011 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 145 εκατ. ευρώ, κατά 54 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Αυγούστου 2010.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 140 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών στο ισοζύγιο καυσίμων (κατά 32,5%) και το ισοζύγιο πλοίων (κατά 41,5%). Αντίθετα, σημαντική βελτίωση καταγράφηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς καύσιμα και πλοία. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 273 εκατ. ευρώ ή 30,3%, αλλά αυξήθηκαν και οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές κατά 84 εκατ. ευρώ ή 4,2%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 246 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και εξ αιτίας της εμφάνισης πλεονάσματος στο ισοζύγιο των "λοιπών" υπηρεσιών (έναντι ελλείμματος τον Αύγουστο του 2010). Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 6,5% τον Αύγουστο (κατά τι περισσότερο από τις αφίξεις, που αυξήθηκαν κατά 6,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα). Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) περιορίστηκαν κατά 4,3%, αλλά μειώθηκαν και οι αντίστοιχες πληρωμές κατά 12%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 4,0%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 56 εκατ. ευρώ, κυρίως επειδή αυξήθηκαν οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα στο ίδιο περίπου επίπεδο με τον Αύγουστο του 2010.

Τον Αύγουστο του 2011 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 580 εκατ. ευρώ, έναντι πολύ μικρού ελλείμματος τον Αύγουστο 2010, ενώ το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 435 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2011, έναντι ελλείμματος 212 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011, 18:56