Αυξημένα τα οικονομικά της Creta Farms

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011, 22:11
Αυξημένα τα οικονομικά της Creta Farms
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Creta Farms για το 2010, που ανακοινώθηκαν σήμερα, επιβεβαιώνουν τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο και την ορθή και υπεύθυνη οικονομική διαχείριση που ακολουθεί η διοικητική ομάδα της.

Η μητρική εταιρεία, βασική αύξησε τα κέρδη της (EBITDA) κατά 1,39% στα 14,6 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2009, όταν τα κέρδη ήταν 14,4 εκ. ευρώ. Η σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας κατά 7% σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά αποτελεί απόρροια προγραμμάτων εξοικονόμησης κόστους και αναδιάρθρωσης διαδικασιών, παρά τη μείωση που σημειώθηκε στις πωλήσεις κατά 5,95%. Επίσης, ο δανεισμός της εταιρείας παρέμεινε σταθερός, ενώ οι χρηματοοικονομικές ροές (cash flow) είναι θετικές για δεύτερη συνεχή χρονιά παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Σε επίπεδο Ομίλου, η εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα εκτεταμένων επενδύσεων στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται καθώς και την επέκτασή της σε νέες αγορές.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011, 22:14