Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών της Χ.Κ. Τεγόπουλος, Εικόνα- Ήχος και Φίντεξπορτ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, 12:00
Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών της Χ.Κ. Τεγόπουλος, Εικόνα- Ήχος και Φίντεξπορτ
Την αναστολή διαπραγμάτευσης των εταιρειών Χ. Κ. Τεγόπουλος, Εικόνα- Ήχος και Φίντεξπορτ ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» από σήμερα, 30 Μαρτίου 2012, και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, διότι η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 29.03.2012, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει και από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με Επιφύλαξη».

Επίσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών «Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» και «ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ ΑΕ» από σήμερα, 30 Μαρτίου 2012, διότι, σύμφωνα με ανακοινώσεις τους, θα υπάρξει καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2011.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, 12:40