Κλίμα ασφυξίας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015, 21:01


H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετά από συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου τη Δευτέρα αποφάσισε να διατηρήσει το όριο του ELA (έκτακτος μηχανισμός ρευστότητας) για τις ελληνικές τράπεζες αμετάβλητο. Παράλληλα προχώρησε σε «προσαρμογή» της αξίας των ενέχυρων που αποδέχεται η ΕΚΤ για τον ELA.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ο ELA παρέχεται μόνο έναντι επαρκών ενεχύρων.Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις χρηματοοικονομικές αγορές και τις πιθανές επιπτώσεις για την νομισματική πολιτική και την ισορροπία του ρίσκου στην σταθερότητα των τιμών στην ευρωζώνη. Δηλώνει έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία εντός της εντολής της».

Σύμφωνα με πληροφορίες,δύο στελέχη από το ΔΣ της ΕΚΤ που συμμετείχαν στη συνεδρίαση διαφώνησαν με την απόφαση για «προσαρμογή» της αξίας των ενέχυρων που αποδέχεται η ΕΚΤ για τον ELA.Οικονομικοί κύκλοι εξηγούν πως το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αναπροσάρμοσε το «κούρεμα» στα ενέχυρα (collaterals), στερεί σημαντικά ποσά ρευστότητας από τις ελληνικές τράπεζες.

Σημειώνεται ότι για να αυξηθεί το ELA, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να διαθέτουν επαρκή ενέχυρα (collaterals).Κούρεμα των ενεχύρων σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες που δίνουν ομόλογα για να πάρουν ρευστότητα από την ΕΚΤ πλέον θα παίρνουν λιγότερα χρήματα. Ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το ποσοστό του «κουρέματος» το οποίο έχει και μεγάλη σημασία για τη βιωσιμότητα των ελληνικών τραπεζών.Η ανακοίνωση της ΕΚΤ επιβεβαιώνει την θέση της διοίκησής της να μην προκαταλάβει τις αποφάσεις των πολιτικών «κλείνοντας» την χρήση του ELA για τις ελληνικές τράπεζες. Υποχρεώνεται όμως να αυξήσει το «κούρεμα» λόγω των εξελίξεων και της αβεβαιότητας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ στις εγγυήσεις των τραπεζών για την άντληση ρευστότητας μέσω ELA με συνέπεια να συρρικνώνεται η διαθεσιμότητα των εγγυήσεων και η δυνατότητα άντλησης ρευστότητας. Παρ’ όλα αυτά δεν αλλάζει το όριο χρήσης του ELA το οποίο παραμένει στα 89 δισ. ευρώ συνολικά μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΚΤ:


«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει την παροχή επείγουσας ρευστότητας (ELA) στις ελληνικές τράπεζες στο επίπεδο που αποφάσισε στις 26 του Ιουνίου του 2015, μετά τη συζήτηση μίας πρότασης από την Τράπεζα της Ελλάδας.O ELA μπορεί να παρέχεται μόνο έναντι επαρκών εγγυήσεων (collateral).

Η οικονομική κατάσταση της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες, δεδομένου ότι οι εξασφαλίσεις που χρησιμοποιούν στον ELA βασίζεται σε σημαντικό βαθμό σε συνδεδεμένα με την κυβέρνηση περιουσιακά στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αναπροσαρμόσει το "κούρεμα" (haircut) στα collateral που είναι αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδας για τον ELA.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις πιθανές επιπτώσεις για τη στάση της νομισματικής πολιτικής και για την ισορροπία των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο της εντολής του».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015, 22:09