Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012, 18:16
Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος».

Με τις διατάξεις με τις τροπολογίες εισάγονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίες αποβλέπουν στην εξυγίανση και δημιουργία υγιούς τραπεζικού τομέα, ιδίως μετά την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα προκύψει ως συνέπεια της συμμετοχής των ιδιωτών στην αναδιάρθρωση του χρέους (PSI).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 αντιμετωπίζονται τα θέματα οργάνωσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διασφαλίζοντας αφενός τα συμφέροντα του μετόχου και τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και αφετέρου την επιχειρηματική αυτονομία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Με τις διατάξεις αλλάζει η οργανωτική δομή, για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων, και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στον τρόπο συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων και την άσκηση των συναφών δικαιωμάτων του.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων και αντιμετωπίζονται πρακτικά ζητήματα ορθής εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων που θεσπίστηκαν πρώτη φορά με το ν. 4021/2011.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 ρυθμίζονται θέματα του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων που αφορούν στη διοίκησή του (σύνθεση ανά Σκέλος και θέματα ασυμβίβαστων, απαρτίας, ειδικής πλειοψηφίας). Παράλληλα, προβλέπονται διατάξεις για τη διασφάλιση ελάχιστων αποθεματικών στο Σκέλος Εγγύησης Καταθέσεων και για τη διαχείριση των αποθεματικών του.


Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012, 18:22