Κερδοφόρα έκλεισε το 2013 η Κρι-Κρι

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014, 23:43
Κερδοφόρα έκλεισε το 2013 η Κρι-Κρι
Σε 5.125 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ, τη χρήση 2013, από 4.589 χιλ. ευρώ, το 2012.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 68.129 χιλ. ευρώ έναντι 57.828 χιλ. ευρώ, το 2012 (αυξημένος κατά 17,8%), ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώθηκαν, ως εξής:

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 7.575 χιλ. ευρώ έναντι 7.747 χιλ. ευρώ, το 2012.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5.344 χιλ. ευρώ από 5.195 χιλ. ευρώ, το 2012.

Σε επίπεδο ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 68.129 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε 5.120 χιλ. ευρώ, ενώ τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε 4.895 χιλ. ευρώ.

Οι πωλήσεις παγωτού του ομίλου παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 3,3% και διαμορφώθηκαν σε 22.583 χιλ. ευρώ έναντι 23.363 χιλ. ευρώ, στο 2012. Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του ομίλου παρουσίασαν αύξηση +25,5% και διαμορφώθηκαν σε 44.894 χιλ. ευρώ έναντι 35.758 χιλ. ευρώ, στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές.

Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 16,9% των συνολικών πωλήσεων, παρουσιάζοντας αύξηση +15%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΑΜΠ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014, 23:44