ΛΑΡΚΟ-EAB: Βίοι παράλληλοι

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014, 19:01
ΛΑΡΚΟ-EAB: Βίοι παράλληλοι
Αθέμιτα έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κρατικά μέτρα στήριξης προς τη ΛΑΡΚΟ, υποστηρίζοντας πως προσέδωσαν στην επιχείρηση αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου και οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου ανέρχονταν συνολικά σε 136 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση της Κομισιόν, η ΛΑΡΚΟ πρέπει τώρα να επιστρέψει το ποσό εντόκως, ώστε να αμβλυνθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από την ασύμβατη ενίσχυση.

Ορισμένα στοιχεία ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ, που είναι κρατική επιχείρηση, βρίσκονται υπό ιδιωτικοποίηση, σημειώνει η Κομισιόν, η οποία απεφάνθη ακόμη ότι η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές αυτών των στοιχείων.

Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο του 2013, η Επιτροπή κίνησε σε βάθος έρευνα για ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αύξηση κεφαλαίου ύψους 45 εκατ. ευρώ το 2009 και μια σειρά κρατικών εγγυήσεων την περίοδο 2008-2010. Τα μέτρα αυτά δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση, όπως απαιτούσαν οι κανόνες της Ε.Ε.

Από την έρευνα προέκυψε ότι κανένας ιδιωτικός φορέας δεν θα είχε δεχθεί να επενδύσει στη ΛΑΡΚΟ υπό τέτοιους όρους και ότι, επομένως, τα εν λόγω μέτρα συνιστούσαν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της Ε.Ε.

Η ΛΑΡΚΟ αντιμετώπιζε οικονομικές δυσχέρειες τουλάχιστον από το 2008. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε, μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο είτε σχεδίου αναδιάρθρωσης για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς της, είτε σχεδίου εξυγίανσης για την εύρυθμη εκκαθάρισή της. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι το δημόσιο χρήμα δαπανάται στο ελάχιστο και δεν σπαταλάται σε προβληματικές επιχειρήσεις που διατηρούνται τεχνητά στην αγορά.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σήμερα η Κομισιόν, η Ελλάδα δεν υπέβαλε ποτέ σχέδιο αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσης της ΛΑΡΚΟ. Συνεπώς, τα μέτρα ενίσχυσης δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει των κανόνων της Ε.Ε.

Τον Δεκέμβριο του 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να πωλήσει, μέσω ανοικτών διαγωνισμών, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είτε διαχειριζόταν η ΛΑΡΚΟ είτε ανήκαν σε αυτήν: το μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα, μέρος των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη, μέρος των μεταλλείων Ευβοίας και τα μεταλλεία Καστοριάς.

Η Επιτροπή εξέτασε, σε χωριστή έρευνα, κατά πόσον η πώληση θα είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίσει η επιχείρηση τη δραστηριότητά της με νέα επωνυμία. Ωστόσο, καθώς η πώληση διεξάγεται μέσω ανοικτών διαγωνισμών και αφορά μόνο μέρος των δραστηριοτήτων της ΛΑΡΚΟ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται οικονομική συνέχεια και ότι η πώληση δεν πραγματοποιείται για να αποφευχθεί η επιστροφή της ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

Συνεπώς, η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού, αλλά θα εξακολουθήσει να βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ.

Βίοι παράλληλοι

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της ΕΕ και της Τρόικας, η ΕΑΒ με τα χειρότερα οικονομικά στοιχεία από όλες τις καταχρεωμένες κρατικές εταιρείες φαίνεται πως είναι και η επόμενη που το Δημόσιο θα κόψει τον Γόρδιο Δεσμό. Εκεί τέτοιου τύπου αθέμιτες επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι είναι της τάξης των 700-800 εκατ. ευρώ χωρίς να προσμετρούνται τα πρόστιμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό στην Τρόικα το γεγονός ότι η ΕΑΒ πρόσφατα εξαιρέθηκε από την ανάγκη φορολογικής ενημερότητας, με αποτέλεσμα να μεγεθύνεται το συσσωρευμένο ποσό των αθέμιτων επενδύσεων.

Έτσι, όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές, η λύση που σχεδιάζεταιγια την ΕΑΒ είναι παρόμοια με αυτή της ΛΑΡΚΟ όπου στοιχεία του ενεργητικού θα οδηγηθούν σε ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστούν οι συνεργασίες της ΕΑΒ, με τη συγκεκριμένη διαδικασία να αναμένεται ότι θα εκσυγχρονίσει την ΔΕΚΟ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014, 19:11