Μειωμένα τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 19:20
Μειωμένα τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας
Στα 259 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας το 9μηνο του 2010, επιβαρυμένα από έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις, ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών.

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, η Εθνική Τράπεζα κατάφερε να αυξήσει την προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων κερδοφορία της κατά +6% και κυρίως, να διατηρήσει την υψηλή ρευστότητά της και να ενισχύσει την ήδη υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια στο 13,1%, μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, θωρακίζοντας, παράλληλα, τον Ισολογισμό της με αυξημένες προβλέψεις, οι οποίες ανήλθαν σε 991 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά +35% έναντι του 9μήνου του 2009.

Διατήρηση οργανικής κερδοφορίας

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου στο γ' 3μηνο ανήλθαν σε 113 εκατ. ευρώ έναντι 125 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 3μηνο επηρεασμένα κυρίως από αυξημένες προβλέψεις.

Η διατήρηση της κερδοφορίας από τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και η γεωγραφική διασπορά των πηγών εσόδων του Ομίλου, καταδεικνύουν την αντοχή του επιχειρηματικού μοντέλου σε περιόδους κρίσης. Συγκεκριμένα στο 9μηνο του 2010:

  • Τα έσοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων, σημείωσαν αύξηση +4% ως αποτέλεσμα των καλύτερων επιδόσεων του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσματος (+7% σε σχέση με το 9μηνο του 2009).
  • Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε στο επίπεδο του 4%, παρά τις πιέσεις στην τιμολόγηση των καταθέσεων εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισμού.
  • Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +3% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του προηγουμένου έτους αλλά μειώθηκαν κατά -1% σε σχέση με το β' 3μηνο του 2010, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι τα μέτρα περιστολής λειτουργικών δαπανών αποδίδουν αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στην εγχώρια αγορά όπου το 9μηνο του 2010 σημειώθηκε αποκλιμάκωση των λειτουργικών εξόδων κατά 3%.
Διαβάστε επίσης:

Πτώση στα κέρδη εννιαμήνου της Εθνικής «βλέπει» το Reuters, Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 10:54

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 19:20