Μείωση ζημιών στις Μινωικές Γραμμές

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011, 22:20
Μείωση ζημιών στις Μινωικές Γραμμές
Μείωση ζημιών εμφάνισε η εταιρεία Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ, στο α΄ τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματά της.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν βελτιωμένα έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010, καθώς ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση κατά 19,3%, ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) και το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους, όπου οι ζημίες έχουν περιοριστεί κατά 47,6% και 14,9%, αντίστοιχα.

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 34,5 εκατ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) ανήλθε στα -4,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα -10,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, καθώς το μεταφορικό έργο των επιβατών εμφανίστηκε ασθενές, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε επίπεδο ομίλου, το α' τρίμηνο του 2011, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 34,5 εκατ. ευρώ, ενώ τόσο η λειτουργική κερδοφορία (ΕBITDA) όσο και τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της μητρικής εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011, 22:22