Νέα υπόθεση και πρόστιμα για έκδοση εικονικών τιμολογίων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009, 17:33
Νέα υπόθεση και πρόστιμα για έκδοση εικονικών τιμολογίων

Περισσότερα από 21 εκατ. ευρώ δικαιολογήθηκαν ως έξοδα, παρά το γεγονός ότι δεν έγιναν ποτέ από ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Κέρκυρα, που φοροδιέφευγε έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια ελέγχου, σημαντική υπόθεση έκδοσης εικονικών τιμολογίων, ύψους 21 εκατ. ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται, μεταξύ άλλων, εταιρία η οποία έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο.

Συγκεκριμένα, ξενοδοχειακή μονάδα της Λευκίμης Κέρκυρας, η οποία υλοποιούσε επένδυση ανανέωσης εξοπλισμού, υπαγόμενη στο νόμο 3299/2004, έκανε χρήση εικονικών τιμολογίων που εξέδιδαν 4 άλλες εταιρίες. Μεταξύ των εταιριών αυτών, ήταν αυτές του κατασκευαστή και των υπεργολάβων που είχαν αναλάβει να εκτελέσουν τις επιχορηγούμενες εργασίες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ελέγχων της Υπ.Ε.Ε. για την υλοποίηση των επενδύσεων που επιχορηγούνται από αναπτυξιακούς ή επενδυτικούς νόμους.

Τα εκτιμώμενα πρόστιμα σε πρώτο στάδιο ανέρχονται για τα μεν εικονικά τιμολόγια στο ποσό των 42.115.030 ευρώ, για τον δε διαφυγόντα ΦΠΑ στο ποσό των 12.110.009 ευρώ.
Μετά τον έλεγχο της Υπ.Ε.Ε., ενημερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΟΙ.Ο., ώστε να μην προχωρήσει στην εκταμίευση των επιχορηγήσεων.

Οι εμπλεκόμενες εταιρίες εντάχθηκαν ήδη στον πίνακα εταιριών - παραβατών σε υποθέσεις εικονικών τιμολογίων που τηρεί η Υπ.Ε.Ε., προκειμένου να ενημερώνονται όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες της και να τον λαμβάνουν υπόψη τους κατά την άσκηση του ελεγκτικού έργου τους.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009, 17:33