Νέα πιστοποίηση στα στελέχη του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010, 20:58
Νέα πιστοποίηση στα στελέχη του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και η Διεθνής Ακαδημία Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (International Academy of Financial Management - IAFM), ανακοίνωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση εβδομαδιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος διεθνούς πιστοποίησης στελεχών της Εθνικής Τράπεζας, με εξειδίκευση σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος.

Η IAFM η οποία σχεδίασε το πρόγραμμα πιστοποίησης για την Εθνική Τράπεζα, συμπεριλαμβάνεται στα διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αποτελεί μη κερδοσκοπική οργάνωση που διαθέτει περισσότερα από 200.000 μέλη, συνεργάτες και θυγατρικές σε 145 χώρες. Ο επικεφαλής της επιχειρησιακής Μονάδας της IAFM για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Αναστάσιος Αβρανάς, σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία μας με έναν από τους ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς Ομίλους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης επαγγελματικών προγραμμάτων πιστοποίησης κανονιστικής συμμόρφωσης».

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρακολούθησαν τα στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης των εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δόθηκαν οι εξής πιστοποιήσεις:

 Πιστοποίηση στελέχους Κανονιστικής Συμμόρφωσης: αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η ενδελεχής εξέταση του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου του χρηματοπιστωτικού τομέα , του ρόλου των εποπτικών αρχών και των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών εταιρικής δεοντολογίας. Περιλαμβάνει την ανάλυση προβλημάτων που αφορούν περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διεθνούς οικονομικού εγκλήματος καθώς και περιπτώσεων απάτης στον κυβερνοχώρο (cybercrime).

 Πιστοποίηση στελέχους για την αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος: αντικείμενο του προγράμματος της εν λόγω πιστοποίησης ήταν η εξέταση του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για το ξέπλυμα χρήματος και των επιπτώσεων των 40 συστάσεων της FATF. Αναλύθηκαν οι ενδεδειγμένοι μηχανισμοί για τον εντοπισμό, το χειρισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κρουσμάτων απάτης και ξεπλύματος χρήματος καθώς και τον περιορισμό της ζημίας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο πρόγραμμα συζητήθηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης για την Κανονιστική Συμμόρφωση (International Compliance Association - ICA).

Τα δύο προγράμματα πραγματοποιήθηκαν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας μεταξύ 1ης και 6ης Φεβρουαρίου 2010.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010, 21:39