Νέα συμφωνία Παγκρήτιας Τράπεζας - ΕΤΕπ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017, 12:36
Νέα συμφωνία Παγκρήτιας Τράπεζας - ΕΤΕπ
Νέα σύμβαση, την 7η κατά σειρά, υπέγραψε την Πέμπτη 16/2/2017 στην Αθήνα η Παγκρήτια Τράπεζα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 50 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων μικρομεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων, με παροχή επενδυτικών δανείων και ρευστότητας με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους της κυβέρνησης ο υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης  κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο αν. υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης, ενώ παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ κ. Κ. Γαλιάτσος και ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κ. Βαρλαμίτης.

Τη συμφωνία υπέγραψαν από την πλευρά της ΕΤΕπ ο αντιπρόεδρος και υπεύθυνος για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα κ. Jonathan Taylor και από την πλευρά της Παγκρήτιας Τράπεζας ο αντιπρόεδρος κ. Νίκος Μυρτάκης.

Η συγκεκριμένη συμφωνία ενσωματώνει την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Απασχόληση για νέους», προσφέροντας επιπλέον οικονομικά πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις που προωθούν τη νεανική απασχόληση, υπογράφεται δε στην κατάλληλη χρονική στιγμή ώστε να συνεισφέρει ενεργά και αποφασιστικά στην ενδυνάμωση των επιχειρηματιών, στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενδυνάμωση της νεανικής απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκρήτια πρόκειται να αξιοποιήσει το ποσό των 50 εκατ. € δανειοδοτώντας μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας και των υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα ανταγωνιστικά επιτόκια ώστε να μπορέσουν μεταξύ άλλων να συμβάλουν αποτελεσματικά και στην αντιμετώπιση του υψηλού βαθμού ανεργίας των νέων.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017, 14:01