Νομιμοποίηση αυθαιρέτων μετά την καταβολή του προστίμου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011, 21:12
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων μετά την καταβολή του προστίμου
Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα το ΙΚΑ σε όλα τα υποκαταστήματά του, η μεταβίβαση ή η σύσταση δικαιώματος σε αυθαίρετο μπορεί να γίνει αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, τα σχετικά έγγραφα τα οποία προσκομίζονται από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος ως δικαιολογητικά για τον έλεγχο των καταβλητέων εισφορών.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011, 21:26