Οριακές μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009, 17:39
Μιχάλης Παπανίδης
Οριακές μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης
Ανεπαίσθητη πτώση 0,10% στα 1,039 ευρώ το λίτρο σημείωσαν οι τιμές της αμόλυβδης στη χώρα μας.

Σε σχέση με το μέσο όρο των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων, στις τιμές λιανικής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων 10 ppm) σημειώθηκε πτώση 0,020 ευρώ ανά λίτρο ή 1,87%.

Ο μέσος όρος της τιμής εκ διυλιστηρίου την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, διαμορφώθηκε στα 0,341 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φόροι και δασμοί αντιστοιχούν σε 0,562 ευρώ. Έτσι, ο μέσος όρος της τιμής εκ διυλιστηρίου με φόρους και δασμούς διαμορφώθηκε στα 0,904 ευρώ το λίτρο.

Σε σχέση με το μέσο όρο των 4 τελευταίων εβδομάδων, στις τιμές πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης μετά φόρων (95 οκτανίων 10 ppm) των ελληνικών διυλιστηρίων σημειώθηκε πτώση 0,001 ευρώ ή 0,06%.

Ο μέσος όρος της χονδρικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων 10 ppm) από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ήταν 0,980 ευρώ το λίτρο και σε σχέση με το μέσο όρο των 4 τελευταίων εβδομάδων σημειώθηκε πτώση 0,006 ευρώ ή 0,61%.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009, 17:39