Πώς θα γίνει η εξόφληση των χρεών του Δημοσίου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012, 14:56
Πώς θα γίνει η εξόφληση των χρεών του Δημοσίου
Μικρό καλάθι πρέπει να κρατούν οι επιχειρήσεις που έχουν απαιτήσεις από το κράτος, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς η εκταμίευση για την εξόφληση χρεών θα είναι μικρή, αφού εκκρεμεί η θεσμοθέτηση μιας σειράς προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν να γίνουν οι πληρωμές.

Το κράτος, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, οφείλει στον ιδιωτικό τομέα συνολικά 9,3 δισ. ευρώ (στοιχεία Σεπτεμβρίου). Από αυτά, οι οφειλές για επιστροφές φόρων ήταν 738 εκατ. ευρώ, 934 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε χρέη υπουργείων, 971 εκατ. ευρώ σε χρέη ΟΤΑ, 1,79 δισ. ευρώ αφορούσαν σε χρέη νοσοκομείων, στα 4,49 δισ. ευρώ ανέρχονταν οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ 385 εκατ. ευρώ όφειλαν λοιπά νομικά πρόσωπα.

Πώς θα γίνει η εξόφληση

H εξόφληση των χρεών θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, καθώς θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, με βάση την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε υπουργείου θα αξιολογήσει τα αιτήματα χρηματοδότησης των φορέων του ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης και ως προς την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που αποστέλλουν και θα διαμορφώσει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησής τους, την οποία και θα αποστείλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τα υπουργεία θα αποστέλλουν εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα στοιχεία σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την έκτακτη επιχορήγηση.

Τυχόν υπόλοιπα της χρηματοδότησης των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών θα επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Όλοι οι φορείς, υπουργεία και νομικά πρόσωπα, θα οριστικοποιήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 και θα καταρτίσουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές κατά χρονολογική σειρά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων προς τους παρόχους υπηρεσιών Υγείας, θα ορισθεί έκπτωση επί των απαιτήσεων με υπουργική απόφαση.

To σχέδιο εξόφλησης

Οι οφειλές

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012, 16:43