Πώς θα μπει το ΤΤ στην Aspis Bank

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010, 19:24
Πώς θα μπει το ΤΤ στην Aspis Bank
Το 32,9% αναμένεται να φτάσει το μερίδιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Aspis Bank, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην τράπεζα, η οποία ολοκληρώθηκε. Όπως ανακοινώθηκε τη Μ. Πέμπτη, το ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ ανέρχεται στο 68,84%, ενώ αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 52,9 εκατ. ευρώ.

Η ΑΜΚ έγινε με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή που είχε αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας και πραγματοποιήθηκε από τις 16.3.2010 έως και τις 30.3.2010.

Η αύξηση καλύφθηκε από ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά ποσοστό 23,99% με την καταβολή συνολικού ποσού 18.442.485,60 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30.737.476 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 97.390.632 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 01.04.2010 απόφαση του διοικητικού της Τράπεζας από τις 97.390.632 αρχικά αδιάθετες μετοχές, 57.459.972 μετοχές διατέθηκαν ως εξής:

- Στους ασκήσαντες Δικαίωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχολουμένων διατέθηκαν 288.876 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,23% της αύξησης.

- Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής διατέθηκαν 1.027.400 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,80% της αύξησης.

- Στους συμμετέχοντες με έγγραφη επιστολή στο Βιβλίο Ζήτησης διατέθηκαν 55.324.030 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 43,18% της αύξησης.

Στο Βιβλίο Ζήτησης συμμετείχε, σύμφωνα με τις από 09.02.2010 και 02.03.2010 σχετικές ανακοινώσεις, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο οποίο διατέθηκαν 50.094.030 νέες μετοχές.

Μετά από την ολοκλήρωση της αύξησης, το ποσοστό του επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας αναμένεται να ανέλθει σε 32,90%.

Υπεβλήθησαν προς το Δ.Σ. της Τράπεζας αιτήσεις επενδυτών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη αδιάθετων μετοχών, στους οποίους διατέθηκαν 819.666 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,64% της αύξησης.
Έτσι, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 68,84% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 52.918.468,80 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η είσοδος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο Μετοχικό Κεφαλαίο της Τράπεζας, με ποσοστό που το καθιστά τον μεγαλύτερο μέτοχο, «σηματοδοτεί μία νέα εποχή στην πορεία της Τράπεζας». Με τη συμβολή του και μετά την αλλαγή του ονόματος και της εταιρικής ταυτότητας, τα οποία θα εγκριθούν από την επικείμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Τράπεζα «προσδοκά να έχει μία δυναμική αναπτυξιακή πορεία για την επιστροφή στην κερδοφορία, δικαιώνοντας τους μετόχους για την επιλογή τους».

Παράλληλα, και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο γνωστοποίησε σχετικά με την πρόθεσή του για την απόκτηση συμμετοχής, επί του συνολικού, μετά από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και δικαιωμάτων ψήφου της Aspis Bank σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 30% έως κατ' ανώτατο όριο 32,9%, από τις τυχόν τελικά αδιάθετες μετοχές, ότι ενεγράφη στο Βιβλίο Ζήτησης για την απόκτηση από τις αδιάθετες μετοχές που προέκυψαν, ικανού αριθμού νέων μετοχών, ώστε να εξασφαλίζεται ποσοστό συμμετοχής ύψους 32,9% επί του τελικού μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή διάθεσης των 0,60 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή.

Το ΤΤ έλαβε από τις αδιάθετες μετοχές που προέκυψαν, βάσει της από 1ης Απριλίου 2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Aspis Bank ATE, συνολικά 50.094.030 νέες μετοχές, ώστε μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να κατέχει ποσοστό 32,90% επί του τελικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010, 19:24