Πράσινη Οικονομία και έξυπνη επιχειρηματικότητα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016, 11:26
Πράσινη Οικονομία και έξυπνη επιχειρηματικότητα
Του Ανδρέα Ν. Μασούρα*

Όλο και περισσότερο έδαφος κερδίζει πλέον η πράσινη στροφή στην οικονομία. Θα χαρακτήριζε κανείς την «πράσινη οικονομία» ως την «στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών» που θα δώσει πρόσβαση σε ανεκμετάλλευτες αγορές αλλά και επαναδημιουργία αγορών όπως, για παράδειγμα, ο πρωτογενής τομέας. Το πιο σημαντικό στοιχείο στη σημερινή οικονομία είναι, άλλωστε, δημιουργία αδιεκδίκητου χώρου στην αγορά. Για να το πετύχει αυτό μια οικογενειακή ή μια μικρομεσαία επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύξει εκείνες τις καινοτόμες τεχνικές που οδηγήσουν σε αυτό τον χώρο της αγοράς. Μια τέτοια θεματική καινοτομίας και – κυρίως – «έξυπνης» καινοτομίας αποτελεί η πράσινη οικονομία (green economy).

Κάποιοι, όταν έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με την έννοια της “πράσινης οικονομίας” ή της “πράσινης ανάπτυξης”, θεωρούν ότι πρόκειται για κάτι το μη υλοποιήσιμο αφού - κατά τη γνώμη τους - αντικρούεται από την όποια αναπτυξιακή δραστηριότητα. Αντιθέτως, αυτό που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το γεγονός ότι η πραγματική ανάπτυξη (πραγματική με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης), βρίσκεται ακριβώς στον πυρήνα της πράσινης οικονομίας. Ένας θεωρητικός αλλά και πρακτικός διαχωρισμός της πράσινης οικονομίας από το παραδοσιακό μοντέλο μπορεί να γίνει μέσα από την έννοια του “οικονομισμού”, εννοώντας την κυρίαρχη ιδεολογία αλλά και πρακτική που στηρίζεται στην άτακτη παραγωγή του πλούτου, ακολουθώντας απλώς την αλυσίδα: παραγωγή - εργασία - κατανάλωση. Βέβαια, αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης και καταναλωτικής κοινωνίας, η οποία όμως σήμερα έφτασε στα όριά της.

Άρα, αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια παγκόσμια εναλλακτική οικονομική πρόταση η οποία θα δώσει άμεσα κίνητρα στους ανθρώπους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να ενδυναμώσουμε υφιστάμενες. Η πράσινη οικονομία αγγίζει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τουρισμός με τις θεματικές μορφές του αγροτουρισμού ή του περιβαλλοντικού τουρισμού. Άλλο παράδειγμα εξελισσόμενου τομέα είναι οι νέες τεχνολογίες όπου μαζί με τον συνδυασμό πράσινων καινοτόμων ιδεών (π.χ. Applications για περιβαλλοντικά θέματα) μπορούν να οδηγήσουν σε νέα επιχειρηματικά πρότυπα και μοντέλα.

Η πράσινη οικονομία αποτελεί μια νέα πηγή ανάπτυξης την οποία πρέπει να προωθήσουμε με στοχευμένες πολιτικές ενώ παράλληλα δημιουργώντας ένα δίκτυο επιμόρφωσης γύρω από αυτά τα ζητήματα μπορούμε να ενδυναμώσουμε την πράσινη τεχνογνωσία.

*Πανεπιστημιακός. Υπ. Βουλευτής ΔΗΣΥ Λευκωσίας.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016, 13:56