Πτώση 22,5% στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011, 15:14
Πτώση 22,5% στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
Συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και τον Ιανουάριο η φυγή των ξένων επενδυτών από την ελληνική αγορά κρατικών ομολόγων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, τον μήνα αυτό, οι εκροές κεφαλαίων από τις ρευστοποιήσεις ομολόγων και εντόκων γραμματίων έφθασαν το 1,1 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί καθαρή εκροή ύψους 926 εκατ. ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα του 2010 είχε παρατηρηθεί καθαρή εισροή για επενδύσεις χαρτοφυλακίου (κυρίως για κρατικά ομόλογα), ύψους 926 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες εξελίξεις του ισοζυγίου πληρωμών, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε σημαντική μείωση κατά 22,5% σε σχέση με πέρυσι, υποχωρώντας στα 2,8 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά το μεγάλο πλεόνασμα που παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων. Αντίθετα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 185 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα 365 εκατ. ευρώ από 320 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η επιδείνωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 598 εκατ. ευρώ ή 56%.

Αντίθετα, οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων μειώθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ. Επίσης, το εμπορικό έλλειμμα, εκτός καυσίμων και πλοίων, κατέγραψε μείωση κατά 377 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι η δαπάνη για εισαγωγές μειώθηκε κατά 264 εκατ. ευρώ ή 10,9%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις από εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 112,9 εκατ. ευρώ ή 14,1%.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 44,4 εκατ. ευρώ οφείλεται στη μείωση των καθαρών πληρωμών κυρίως για λοιπές υπηρεσίες και δευτερευόντως για ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών περιορίστηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ.

Η μικρή αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων κατά 8 εκατ. ευρώ αντανακλά κυρίως την αύξηση των καθαρών πληρωμών για αμοιβές και μισθούς.

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων, που ήταν ελλειμματικό τον Ιανουάριο του 2010, παρουσίασε σημαντικό πλεόνασμα ύψους 689 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης. Επίσης, το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 12,5 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2010 (32 εκατ. ευρώ).

Στο χρηματοοικονομικό ισοζύγιο και συγκεκριμένα στις άμεσες ξένες επενδύσεις καταγράφηκε καθαρή εισροή 45 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 37 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011, 15:14