Σε ελεύθερη πτώση το ΑΕΠ στη Βουλγαρία, που βουλιάζει στη φτώχεια

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009, 11:03
Σε ελεύθερη πτώση το ΑΕΠ στη Βουλγαρία, που βουλιάζει στη φτώχεια

Μετά από τη μείωση της τάξης του 3,5% σε ετήσια βάση που κατέγραψε το ΑΕΠ της Βουλγαρίας στο πρώτο τρίμηνο του 2009 η καθοδική τάση στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας ενισχύθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση (σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας).

Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλο μέρος των εγχώριων οικονομολόγων προέβλεπε μείωση του ΑΕΠ κατά 5% στο δεύτερο τρίμηνο του 2009.

Η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) της βουλγαρικής οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2009 διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 13,105 δισ. λεβ (τρέχουσες τιμές), μειωμένη κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Η μείωση της ΑΠΑ οφείλεται κυρίως στην υποχώρησή της κατά 9,8% στον κλάδο της βιομηχανίας, ενώ στον πρωτογενή τομέα (αγροτική παραγωγή) συρρικνώθηκε κατά 6,6%, και στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) αυξήθηκε οριακά κατά 0,3%. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων η ποσοστιαία συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στη συνολική ΑΠΑ του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκε στο 6,2%, του δευτερογενούς τομέα στο 28,7% και του τριτογενούς τομέα στο 65,1%.

Από την άποψη των κατευθύνσεων τελικής χρήσης του ΑΕΠ, οι δαπάνες για ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκαν κατά 8,2%, οι δαπάνες συλλογικής κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 10,9%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου συρρικνώθηκαν σε πραγματικούς όρους κατά 13,9%. Στα πρώτο εξάμηνο του 2009, η πραγματική μείωση του ΑΕΠ προσέγγισε το 4,2% σε ετήσια βάση.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009, 11:03