Στις 18 Μαΐου η γενική συνέλευση της Marfin

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011, 23:16
Στις 18 Μαΐου η γενική συνέλευση της Marfin
Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010 υπό τη μορφή μετοχών καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η 87η ετήσια γενική συνέλευση της Marfin PB που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 18 Μαΐου, 2011 και ώρα 4:00 μ.μ. στο Marfin Laiki Sporting Club.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Eξέταση των Eκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών και εξέταση και έγκριση των Oικονομικών Kαταστάσεων της Τράπεζας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2010.

2. Έγκριση διανομής μερίσματος για το έτος 2010 υπό τη μορφή μετοχών, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29ης Μαρτίου 2011.

3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Αμοιβών του προσωπικού.

5. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011, 23:17