Στο 5,6% η ύφεση το α' τρίμηνο του έτους

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013, 12:58
Στο 5,6% η ύφεση το α' τρίμηνο του έτους
Στο 5,6% ήταν η ύφεση το α' τρίμηνο του 2013 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ένατι του 5,3% που είχε προβλεφθεί στην εκτίμηση που ανακοινώθηκε τον Μάιο. Η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Μαρτίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 8,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 11,4%.

Μείωση 22,9% παρουσίασε, στο μεταξύ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλοντας θετικά στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 2,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 12,4%.

Επίσης, μείωση 7,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 17,8%.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013, 12:58