Το Δημόσιο επιστρέφει χρήματα στις τράπεζες

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016, 18:39
Το Δημόσιο επιστρέφει χρήματα στις τράπεζες
Η αναδρομική φορολόγηση των αποθεματικών των τραπεζών με νόμο του 2006 αναγκάζει τώρα το Δημόσιο να επιστρέψει τα χρήματα αυτά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική τη φορολόγηση, πριν την 1η Ιανουαρίου 2005, στα αποθεματικά των τραπεζώνΑυτό προβλέπει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κρίνει αντισυνταγματική τη φορολόγηση, πριν την 1η Ιανουαρίου 2005, στα αποθεματικά των Τραπεζών που επιβλήθηκε με το νόμο 3513/2006.

Το Β΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος ο σύμβουλος Επικρατείας Νίκος Μαρκουλάκης και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Ευαγγελία Νίκα) αποφάνθηκε πως ότι η επίμαχη νομοθετική πρόβλεψη «συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των εταιρειών» και είναι αντισυνταγματική, ενώ υποχρεώνει τους προϊστάμενους των Δ.Ο.Υ. να επιστρέψουν στις Τράπεζες τους φόρους που πληρώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντες πριν το διάστημα αυτό.

Με τον συγκεκριμένο νόμο 3513/2006 για την αυτοτελή φορολογία των αποθεματικών, επιβλήθηκε ειδικώς στις εγχώριες Τραπεζικές Ανώνυμες Εταιρίες και στα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών, φόρος εισοδήματος (με συντελεστές 10% ή 15%) επί των αποθεματικών τους, τα οποία εμφανίζονταν στον τελευταίο πριν από την 1.1.2006 ισολογισμό.

Δηλαδή, προβλεπόταν φορολόγηση των αποθεματικών των Τραπεζών που αποκτήθηκαν πριν τη δημοσίευση του νόμου 3513/2006 οικονομικού έτους

Σύμφωνα με το σκεπτικό των συμβούλων Επικρατείας, «η διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 3513/2006, καθ’ όσον η θεσπιζομένη με αυτήν φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγουμένου της επιβολής της έτους, καταλαμβάνοντας αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί πριν από την 1.1.2006, αντίκειται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος, και είναι, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα».Έτσι, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε την αναίρεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και διέταξε την άμεση επιστροφή στην Τράπεζα του ποσού των 54.514.819 ευρώ.


Διαβάστε επίσης;Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016, 20:45