To νέο χαράτσι στα ακίνητα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013, 16:17


Σε διαβούλευση τέθηκε ο ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) που θα ισχύσει από 1/1/2014, σε αντικατάσταση του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων και του ΦΑΠ.

Αν και ο νέος φόρος ακινήτων είναι μεσοσταθμικά μειωμένος κατά 16% σε σχέση με τον προηγούμενο φόρο, όπως διατείνεται το Υπουργείο Οικονομικών, επί της ουσίας ελάχιστοι θα είναι οι φορολογούμενοι που δεν θα βάλουν το χέρι στην τσέπη.

«Δεν πρόκειται για φόρο περιουσίας, αλλά για φόρο που επιβάλλεται ανά ακίνητο, αντικαθιστά το ΕΕΤΗΔΕ και τον ΦΑΠ, βοηθά τη φορολογική Διοίκηση καθώς ξέρει ακριβώς το φόρο που θα εισπράξει σε αντίθεση με το φόρο περιουσίας, που αλλάζει ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και επιβάλλεται ανεξαρτήτως του είδους του προσώπου: είτε είναι φυσικό είτε νομικό, είτε νομική οντότητα», τονίζουν οι νομοθέτες.

«Για τους αγρότες, όπου για πρώτη φορά πληρώνουν, προκύπτει ένα ελάχιστο κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των αγροτεμαχίων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα. Φόρος θα καταβάλλεται και στους ιδιοκτήτες μαντριών...

Αντίθετα, απαλλάσσονται από το φόρο ή πληρώνουν με μεγάλη έκπτωση οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις. Συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι και φτωχά νοικοκυριά) με οικονομική αδυναμία, είτε εξαιρούνται είτε έχουν πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις.

O νέος Ενιαίος Φόρος διαχωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1- Φόρος για τα κτήρια

Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από 2,3/μ2 ευρώ έως 17/μ2 ευρώ, καθορίζεται από την τρέχουσα τιμή ζώνης του κτίσματος (ορίζονται κατ’ αντιστοιχία 20 φορολογικές ζώνες) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος (παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσόψεων, βοηθητικοί χώροι). Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τα κτίρια ειδικών χρήσεων (π.χ. βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές αποθήκες κ.λπ.), καθώς και για ειδικές συνθήκες, όπως τα ημιτελή κτίσματα.

2- Φόρος επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης (οικόπεδα)

 Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του και κυμαίνεται από 0,02/μ2 ευρώ έως 30/μ2 ευρώ. Εφ’ όσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, στο μέρος του οικοπέδου που φορολογείται, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα οικόπεδα που η χρήση τους είναι περιοριστικά καθορισμένη.

3- Φόρος επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης (αγροτεμάχια)

Ο βασικός φόρος ανέρχεται σε 0,15 λεπτά του ευρώ/μ2 (€1,5/στρέμμα) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως της Αρχικής Βασικής Αξίας του, καθώς και μία σειρά άλλων παραγόντων, όπως το είδος χρήσης του γηπέδου, η απόστασή του από τη θάλασσα και η πρόσοψη στο οδικό δίκτυο. Η ύπαρξη κατοικίας εντός του γηπέδου, η οποία δεν είναι μοναδική για την οικογένεια, υποδηλώνει διαφορετική χρήση του γηπέδου και, ως εκ τούτου η φορολογική επιβάρυνση του γηπέδου αυξάνεται. Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για την μη υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των μεγάλων αγροτικών καλλιεργειών πάνω από τα 130 στρέμματα. 

Ο φόρος στα κτήρια ανά τιμή ζώνης:


Ποιοι φορολογούνται για πρώτη φορά:

  • Κόμματα
  • Συνδικαλιστικές οργανώσεις
  • Κτίρια Νοσοκομείων που αξιοποιούνται εμπορικά
  • Ακίνητα και εκτάσεις επιταγμένες από το στρατό
  • Τράπεζα της Ελλάδος
  • Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου

Ποιοι απαλλάσσονται:

  • Ευπαθείς ομάδες
 50% έκπτωση στο φόρο για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (7.000 + 1000 για κάθε παιδί)
100% απαλλαγή για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και 3 ή περισσότερα παιδιά (δηλαδή: έως 11.000)

  •  Νομικά πρόσωπα
Αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει χαμηλό τζίρο (δηλαδή όταν ο τζίρος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του φόρου
Αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει υποστεί 30% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

O οικονομολόγος-φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης σχολιάζει τις αλλαγές που επιφέρει το νέο σχέδιο νόμου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων:Διαβάστε αναλυτικά όλο το σχέδιο νόμου

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013, 18:03