Τρύπα στο πρωτογενές πλεόνασμα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015, 15:25
Τρύπα στο πρωτογενές πλεόνασμα
Τρύπα 923 εκατ. ευρώ στο πρωτογενές πλεόνασμα σε σχέση με το στόχο τον Ιανουάριο έρχονται να επιβεβαιώσουν τα τελικά στοιχεία εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, που δείχνουν καθίζηση των εσόδων κατά 23% λόγω των εκλογών.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, για τον Ιανουάριο 2015, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 367 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 619 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για πλεόνασμα 1.286 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 443 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 835 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.366 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 3.682 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 935 εκατ. ευρώ ή 20,3 % έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.489 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.048 εκατ. ευρώ ή 23,1 % έναντι του στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων ανήλθε στα 3.381 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1.054 εκατ. ευρώ ή κατά 23,8% έναντι του στόχου. Η υστέρηση οφείλεται:


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015, 15:29