ΟΠΑΠ: Στα 259,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 26,4%

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022, 19:09
ΟΠΑΠ: Στα 259,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 26,4%

Αισθητά βελτιωμένα ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΠΑΠ για το 2021. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2021 διαμορφώθηκαν στα €1.538,8εκ. αυξημένα κατά 36,2% σε  ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της σημαντικής συνεισφοράς του online, καθώς και της ανάκαμψης των retail δραστηριοτήτων με τα καταστήματα μας να λειτουργούν για περισσότερες ημέρες μέσα στο 2021 σε σύγκριση με το 2020.

Το δ’ τρίμηνο 2021 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €498,5εκ., αυξημένα κατά 115,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντικατοπτρίζοντας την ανθεκτική επίδοση του retail και την ισχυρή συνεισφορά του online.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε το 2021 κατά 47,5% και διαμορφώθηκε σε €605,8εκ. (FY 2020: €410,8εκ.). Το δ’ τρίμηνο 2021 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €195,3εκ. (δ’ τρίμηνο 2020: €77,7εκ.) αυξημένο κατά 151,4% σε ετήσια βάση εξαιτίας της αύξησης του GGR, που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη δυσανάλογη εισφορά επί του GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των €50εκ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2021 αυξήθηκαν κατά 111,1% στα €550,3εκ. (FY 2020: €260,7εκ.), ή κατά 96,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα πρόσθετα και από την αναγνώριση εσόδου ύψους €217,4εκ. που σχετίζεται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης.

Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2021 ανήλθαν σε €170,4εκ. (δ’ τρίμηνο 2020: €53,1εκ.) αυξημένα κατά 220,7% ή κατά 187,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη.

Λειτουργικά έξοδα χρήσης 2021 στα €321,8εκ. αυξημένα κατά 25,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €93,2εκ. υψηλότερα κατά 17,0% σε ετήσια βάση.

Μη συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση από την πλήρη ενοποίηση της Stoiximan και έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2021 και του δ’ τριμήνου 2021 αυξήθηκαν κατά 2,0% και 14,6% αντίστοιχα σε ετήσια βάση, για να υποστηρίξουμε τις διευρυμένες δραστηριότητές μας.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 διαμορφώθηκαν στα €259,4εκ. αυξημένα κατά 26,4% (FY 2020: €205,2εκ.) ή κατά 151,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης λειτουργικής κερδοφορίας και του χαμηλότερου εταιρικού φορολογικού συντελεστή.

Στο δ’ τρίμηνο 2021 τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €86,2εκ. (δ’ τρίμηνο 2020: €18,0εκ.), 5 φορές υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 9 Ιουνίου για υπόλοιπο μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2021 στα €0,50, το οποίο μαζί με το ήδη διανεμηθέν προμέρισμα των €0,10 οδηγούν στο συνολικό ποσό μερίσματος ύψους €0,60. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 18 Ιουλίου 2022.

Επιπρόσθετη πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων για επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,90 ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής 29 Ιουλίου 2022.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022, 19:09