Π. Πετρόπουλος: Αύξηση εσόδων το α' εξάμηνο του 2019

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019, 18:06
Π. Πετρόπουλος: Αύξηση εσόδων το α' εξάμηνο του 2019

Αύξηση σημείωσαν οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου, κατά 27,8% και ανήλθαν σε 57,27 εκατ. ευρώ από 44,80 εκατ. ευρώ που ήταν πέρσι την ίδια περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,99 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11%, έναντι 1,80 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 27,5% και ανήλθαν σε 0,87 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ στις 30.6.2018.

Η μείωση οφείλεται σε φόρο €561.256 ως αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.

Τα EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1% και ανήλθε σε €2,85εκ από € 2,83εκ στις 30.6.2018.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 5% στα €17,40εκ από 16,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 47,72% και ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ, από 8,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.

Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν κατά 43,35% στα 4,39 εκατ. ευρώ στις 30.6.2019 από 7,75 εκατ. ευρώ  στις 31.12.2018.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του σ

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019, 18:06