Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018, 14:55
Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Jumbo, καθώς και τα σχέδια για την οικονομική χρήση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018, παρουσιάστηκαν σήμερα, στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Kατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, oι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά +10,55% και ανήλθαν στα 753,30 εκατομμύρια ευρώ από 681,43 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο τζίρος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε στα 395,15 εκατ. ευρώ από 355,49 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του +11,16%. Το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου διαμορφώθηκε στο 52,46% από 52,17% που ήταν πέρυσι.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, χάρη στην καλύτερη διαχείριση του συνολικά λειτουργικού κόστους σε σχέση με τις πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) για τον όμιλο ανήλθαν στα 221,27 εκατ. ευρώ έναντι 194,87 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 12μηνο, αυξημένα κατά +13,55%. Τα κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 151,10 εκατ. ευρώ από 131,01 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά +15,34%.

H διοίκηση της μητρικής εταιρείας θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 53.063.306,01 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,39 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή (136.059.759 μετοχές).

Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με τη μορφή προμερίσματος, από τις 03.04.2018, ποσό 23.511.127,13 ευρώ και αναμένεται με την έγκριση της γενικής συνέλευσης να διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό των 29.552.178,88 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,2172 ευρώ ανά μετοχή (μικτό). Σύμφωνα με το ν. 4387/2016, όπου απαιτείται, θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα ποσοστού 15%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης, Ιούλιος 2018-Σεπτέμβριος 2018, ο τζίρος αυξήθηκε κατά +6% περίπου, «παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στην ελληνική αγορά, η οποία εξακολουθεί να συνεισφέρει το 60% περίπου στις συνολικές πωλήσεις του ομίλου».

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2017-Ιούνιος 2018, o όμιλος πρόσθεσε δύο ιδιόκτητα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία.

Το πρώτο λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2017 στην πόλη Suceava (14.500 τ.μ. περίπου) και το δεύτερο τον Φεβρουάριο του 2018 στο Βουκουρέστι (11.800 τ.μ. περίπου). Το δίκτυο καταστημάτων Jumbo, στις 30.06.2018, αριθμούσε 75 καταστήματα.

Από αυτά: 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, πέντε στην Κύπρο, εννέα στη Βουλγαρία και 10 στη Ρουμανία.

Ο όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr. Η εταιρεία, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα της Jumbo σε πέντε χώρες (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία και Βοσνία).

Αναφορικά με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων για την τρέχουσα οικονομική χρήση (2018/2019), σημειώνεται ότι στη Ρουμανία λειτούργησε τον Σεπτέμβριο ένα ακόμα ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στη περιοχή του Βουκουρεστίου (13.600 τ.μ. περίπου), ενώ για τη χώρα έχει προγραμματιστεί η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων, μέχρι το τέλος της χρήσης. Στην Ελλάδα, αναμένεται η λειτουργία ενός καταστήματος, μέχρι το τέλος της χρήσης.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018, 14:55