Βιοτέρ: Εγκρίθηκε από την ΓΣ το σχέδιο εξυγίανσης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, 14:19
Βιοτέρ: Εγκρίθηκε από την ΓΣ το σχέδιο εξυγίανσης
Το «πράσινο φως» στη συμφωνία εξυγίανσης της Βιοτέρ έδωσε η α' επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 4 Ιουνίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την ΓΣ συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Επί του(1) πρώτου θέματος οι παριστάμενοι μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνουν τη συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατ' άρθρα 99επ. και 106 του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Επί του (2) δεύτερου θέματος οι παριστάμενοι μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνουν, υπό τους όρους που περιγράφονται στην συμφωνία εξυγίανσης, τη μεταβίβαση των 23 ακινήτων στους συμβαλλόμενους πιστωτές.

Σημειώνεται ότι στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δέκα επτά (17) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν δέκα εκατομμύρια επτακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσιες ενήντα έξι (10.711.296) ψήφους, ποσοστό 60,916% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, 14:19