Νίκος Καρδούλας: Πόση θα είναι η καθαρή μηνιαία αύξηση των συντάξεων από τον Ιανουάριο του 2023

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022, 15:02
Νίκος Καρδούλας: Πόση θα είναι η καθαρή μηνιαία αύξηση των συντάξεων από τον Ιανουάριο του 2023

Από 1 Ιανουαρίου 2023 θα δοθεί αύξηση 7,75% στις συντάξεις και θα καταργηθεί η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης.

Τα ποσά αύξησης των συντάξεων θα είναι:

Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά θα έχουν καθαρή μηνιαία αύξηση, ανάλογα με την
καθαρή μηνιαία σύνταξη που έπαιρναν το 2022, σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα.

Οι παλιοί συνταξιούχοι που έχουν αρνητική προσωπική διαφορά θα έχουν μεγαλύτερη καθαρή αύξηση
από τις τιμές του πίνακα των νέων συνταξιούχων, προσθέτοντας στις τιμές του πίνακα και το 65%
περίπου της προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση, που φαίνεται στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα
σύνταξης στον πίνακα «Ανάλυση Μηνιαίας Πληρωμής».

Για τους παλιούς συνταξιούχους που έχουν θετική προσωπική διαφορά, θα πρέπει να υπολογισθεί η νέα
προσωπική διαφορά που προκύπτει μετά την αύξηση της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης κατά
7,75%, σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης και ανάλογα:

  • Εάν η προσωπική διαφορά συνεχίσει να είναι μικρότερη μεν, αλλά θετική, η μηνιαία καθαρή αύξηση της σύνταξης θα είναι μόνο το ποσό της μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που φαίνεται στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης στον πίνακα «Κρατήσεις», ως «Έναντι Ειδικής Εισφοράς».
  • Εάν η προσωπική διαφορά προκύψει αρνητική, θα υπάρξουν αυξήσεις στη σύνταξη, μικρότερες βέβαια από τις τιμές του πίνακα των νέων συνταξιούχων και οι αυξήσεις υπολογίζονται ανά περίπτωση.

Το 65% των συνταξιούχων θα δει καθαρή αύξηση στις μηνιαίες συντάξεις λόγω και της αύξησης 7,75% και
της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ το 35% των συνταξιούχων θα δει καθαρή αύξηση
μόνο από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α.

Πηγή: https://www.facebook.com/NikolaosKardoulas/posts/pfbid0y1jdw3sAxGombn5CYYfn9oyT4GZfzVatYfz7Vp
cQAHURyS9ehvUxaqf6oZybph7Wl

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022, 15:05