Πρόταση του ΟΕΕ για τα Κόκκινα Δάνεια

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018, 19:30
Πρόταση του ΟΕΕ για τα Κόκκινα Δάνεια
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατέθεσε τον Μάρτιο του 2018 πρόταση για την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων.

Η απόλυτη στόχευση στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ο πλειστηριασμός, ή η απειλή πλειστηριασμού για όσους μπορούν, αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν, είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να διασφαλίσουν οι τράπεζες τα συμφέροντά τους απέναντι σε αυτή την κατηγορία δανειοληπτών.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην κατεύθυνση, που πρέπει να πάρουν οι διαπραγματεύσεις των τραπεζών με τους υπόλοιπους οφειλέτες. Όσους, δηλαδή, θέλουν, αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν.

Επιβάλλεται, λοιπόν, ένα προστατευτικό νομοσχέδιο για την κύρια κατοικία, βάσει του οποίου η προστασία θα αξιώνεται εφόσον πληρούνται κάποια κριτήρια, όπως είναι οι πραγματικές και αντικειμενικές οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη, το ποσοστό αποπληρωμής, η αξία του ακινήτου και η δολιότητά του ως προς την μη αποπληρωμή ή όχι.

Τα πιστωτικά ιδρύματα να ενημερώνουν, όπως οφείλουν βάσει νόμου, το δανειολήπτη (και τους εγγυητές) ότι το δάνειό του θα ενταχθεί σε χαρτοφυλάκιο προς πώληση δανείων και έχει στη διάθεσή του 45 ημέρες για να προσέλθει στην τράπεζα και να προχωρήσει σε ρύθμιση.

Αν δεν προσέλθει, η τράπεζα διεξάγει τη διαγωνιστική διαδικασία πώλησης των δανείων σε ειδικά αδειοδοτημένα funds.

Πρόταση για δημιουργία "Ειδικού Ακατάσχετου Λογαριασμού" για τις επιχειρήσεις

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος προτείνει, λόγω της δυσχερούς κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει πολλές επιχειρήσεις, να προβλεφθεί με νομοθετική διάταξη η δημιουργία "ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού", ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτών) και να καθορίζεται το ύψος του ακατάσχετου ποσού, βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018, 19:30