Σταϊκούρας: Το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για μείωση φόρων και εισφορών

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Απριλίου 2021, 16:48
Σταϊκούρας: Το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για μείωση φόρων και εισφορών

Δημοσιονομικό χώρο για την περαιτέρω μείωση φόρων και εισφορών θα δημιουργήσει η ορθή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικτότητας.

Αυτό τόνισε σήμερα από την Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την παρουσίαση του σχεδίου στις Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου και στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής.

Κατά την παρουσίαση του σχεδίου, ο υπουργός Οικονομικών τόνιζε μεταξύ άλλων ότι το Σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικές η υλοποίηση των οποίων, μέσω της θετικής μακροοικονομικής επίδρασης, μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, με στόχο την περαιτέρω - προοπτικά - μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στην διάρθρωση του σχεδίου ο κ. Σταϊκουρας σημείωσε στοχεύει να αντιμετωπίσει τις - μεσο-μακροπρόθεσμες - οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, μέσω της χρηματοδότησης ενός συνδυασμού βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της οικονομίας έναντι μελλοντικών κρίσεων.

Με τη διοχέτευση των – εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας – πρόσθετων κεφαλαίων που θα αντληθούν από τον δανεισμό, σε στοχευμένες δράσεις και πολιτικές βιώσιμης ανάκαμψης, θα αποφευχθούν περαιτέρω πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς, που στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, είναι προσανατολισμένοι στη χρηματοδότηση οικονομικών και κοινωνικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

«Για τον σκοπό αυτό, η Ελλάδα ζητά το σύνολο των πόρων που μπορεί να λάβει» είπε ο υπουργός οικονομιών εννοώντας το σύνολο των 32 δις σε επιδοτήσεις και δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου προς την Ελλάδα.

Είπε επίσης το σχέδιο:

-εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, συνέργειες, συνοχή και συνέπεια με τις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, τη Δίκαιη Μετάβαση, και τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο των άλλων ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, που διαρθρώνονται σε 4 δέσμες προτάσεων για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση την απασχόληση δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

-εδράζεται σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας βάζοντας στόχο την κινητοποίηση πόρων ύψους 57 δισ. ευρώ

-εδράζεται και σε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης περιέχοντας δέσμη μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης, τις ίσες ευκαιρίες και τον περιορισμό των ανισοτήτων

Ευκαιρία των 72 δισ. ευρώ;

Ο υπουργός Οικονομικών επεσήμανε το γεγονός ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά του προγράμματα.

Σε συνδυασμό με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα τρία αυτά εργαλεία δύνανται να συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων που θα τοποθετηθούν στην ελληνική οικονομία για τα επόμενα 9 έτη φτάνοντας συνολικά τα 72 δισ. ευρώ.

Σημείωσε μάλιστα ότι αν αθροιστούν, η αναλογία απολήψεων (εισροές) – αποδόσεων (εκροές/συνεισφορές) διαμορφώνεται σε 4,6/1.

«Με απλά λόγια, για κάθε 1 ευρώ που θα αποδίδουμε στην Ευρώπη, θα εισπράττουμε 4,6 ευρώ μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης» τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε πάντως ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδέσμευση αυτών των πόρων, είναι η κύρωση, από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., της νέας απόφασης για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 6 Απριλίου 2021, 16:50