Θερινό σχολείο για το θαλάσσιο περιβάλλον στη Ζάκυνθο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011, 10:46
Θερινό σχολείο για το θαλάσσιο περιβάλλον στη Ζάκυνθο
Μια πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση αναλαμβάνει το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και απευθύνεται σε στελέχη, επαγγελματίες και επιστήμονες, με σκοπό την εξοικείωση σε θέματα της διαχείρισης του μεσογειακού θαλάσσιου περιβάλλοντος, με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τ.Ε.Ι., τόσο για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία όσο και για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της επτανησιακής φύσης και κοινωνίας, διοργανώνει θερινό σχολείο στη Ζάκυνθο, με θέμα «Δυναμική και Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος», τα μαθήματα στο οποίο θα διαρκέσουν από τις 18 έως τις 29 Ιουλίου 2011.

Μέσα στις δύο εβδομάδες διάρκειας του θερινού σχολείου, με εξάωρη καθημερινή παρακολούθηση, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα ζητήματα των δυναμικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο (ωκεανογραφικό) και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και των βιολογικών τους επιδράσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου (ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών), με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτό, το σχολείο αναπτύσσει δύο κύριες κατευθύνσεις ενημέρωσης:

• Δυναμική του Μεσογειακού χώρου (από ωκεανογραφική και ατμοσφαιρική άποψη) και επιδράσεις της στη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

• Μέθοδοι διαχείρισης των ανθρωπογενών επιδράσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές).

Τις λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ιωνίων Νήσων, www.teiion.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011, 10:46