Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Νέων Επιστημόνων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014, 23:44
Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Νέων Επιστημόνων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Η Μ.Κ.Ο. Ιωάννης Καποδίστριας, μέλος της ομάδας, Youth 4 Europe, διοργανώνει το 3o Θερινό Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Νέων Επιστημόνων με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη, Νησιωτικός Χώρος και Οικονομική Κρίση: Η Συμμετοχική Προσέγγιση ως Εργαλείο Επανεκκίνησης της Αναπτυξιακής Διαδικασίας».

Ο σχεδιαστικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί σήμερα ένα επιχειρησιακό πλαίσιο που υιοθετείται από πολλές περιοχές του πλανήτη για τη χάραξη πολιτικής. Η επιδίωξη του εν λόγω στόχου απαιτεί:
α) μία ολοκληρωμένη θεώρηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, που εμβαθύνει στα ζητήματα της αλληλεπίδρασης της κοινωνικής, της οικονομικής και της περιβαλλοντικής διάστασης της ανάπτυξης,

β) μία μακροπρόθεσμη οπτική, ως προϊόν του χρόνου που απαιτείται για τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο

γ) ευρύτερες συναινέσεις σχετικά με την επιθυμητή μελλοντική πορεία κάθε περιοχής, οι οποίες δίνουν έμφαση στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών [κέντρα λήψης αποφάσεων, μέτοχοι
(stakeholders) και πολίτες] στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, τη δημιουργία οράματος και τη δέσμευση απέναντι σε αυτό, στο πλαίσιο χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής.

Η Ελλάδα, ως ένας τόπος ιδιαίτερα προικισμένος, με πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, διαθέτει σημαντικούς πόρους που, αξιοποιούμενοι με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο από την ύφεση και την επαναφορά σε τροχιά ανάπτυξης, μέσα από τον επανακαθορισμό του παραγωγικού της προτύπου και προσανατολισμού. Οι νησιωτικές περιοχές της χώρας αποτελούν ένα ιδιαίτερο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, που έχει έως τώρα διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από τη φυσική του ιδιαιτερότητα, την απομόνωσή του δηλαδή από τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, με όλα τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται.

Το 3ο Θερινό Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Νέων Επιστημόνων εστιάζει το ενδιαφέρον του στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων των νησιωτικών περιοχών, επιχειρώντας τη δημιουργία μιας πλατφόρμας συζήτησης διεπιστημονικού ενδιαφέροντος μεταξύ των διδασκόντων και των διδασκομένων, με έμφαση τόσο στο θεωρητικό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο (ολοκληρωμένη
προσέγγιση, μακρόπνοη προοπτική, συμμετοχικές προσεγγίσεις, ‘πράσινη’ ανάπτυξη κ.λπ.), όσο και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά διαλέξεων από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ δίνει επίσης έμφαση στην εφαρμογή των συμμετοχικών προσεγγίσεων σε προβλήματα σχεδιασμού. Σε επίπεδο κατάρτισης, στόχος είναι ο συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής εξειδίκευσης. Σε επίπεδο ενημέρωσης/πληροφόρησης έχει προβλεφθεί η διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων σε περιοχές με ιδιαίτερο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαλέξεις εστιάζουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ:

-Διαχείριση Φυσικών Πόρων

-Πράσινη Επιχειρηματικότητα

-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και νησιωτικές περιοχές

-Τουριστική ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών

-Πρότυπο εναλλακτικού τουρισμού

-Βιώσιμη κινητικότητα στις νησιωτικές περιοχές

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

-Βιώσιμη Ανάπτυξη και Συμμετοχικός Σχεδιασμός

-Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού

-Η Επικοινωνία των Σχεδιαστικών Παρεμβάσεων στις Τοπικές Κοινωνίες

-Εργαλεία Οπτικοποίησης

-Παράδειγμα Εφαρμογής Συμμετοχικών Προσεγγίσεων

Αιτήσεις– Συμμετοχές:

Έναρξη Αιτήσεων: Δευτέρα 14 Απριλίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Προγράμματος από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 12:00 –
14:00 στα παρακάτω τηλέφωνα: 6975580855 & 6978780754.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 29 Απριλίου 2014, 00:33