Ο θετικός ρόλος της δράσης «Αλλάζω κλιματιστικό»

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009, 14:20
Ο θετικός ρόλος της δράσης «Αλλάζω κλιματιστικό»
Σημαντικό ρόλο επιτελεί η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» στη δράση «ΑΛΛΑΖΩ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ», η οποία ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς μήνες και είχε ως σκοπό την αντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων κλιματιστικών με άλλα, νέας τεχνολογίας, ενεργειακά αποδοτικότερα.

Η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», είναι το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αδειοδοτημένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντικείμενο τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση όλων των Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών Αποβλήτων. Μέχρι το τέλος του 2009, το σύστημα θα έχει συγκεντρώσει περίπου 65,000 τόνους ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 3,5 εκ. συσκευών όλων των κατηγοριών, έναντι 47,141 τόνων που συλλέχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Για τη δράση «ΑΛΛΑΖΩ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ», η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ Υπουργείου και καταστημάτων. Οι υποχρεώσεις και η εμπλοκή και του συστήματος στην υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά με την προώθηση των κλιματιστικών προς ανακύκλωση από τους χώρους των καταστημάτων, όπου είναι αποθηκευμένα, αφού έχουν προηγουμένως απεγκατασταθεί με ευθύνη των λιανεμπόρων ή των καταναλωτών που συμμετείχαν στη δράση.
Αναλυτικά, το σύστημα έχει αναλάβει:

√ τη διαδικασία παραλαβής των αποβλήτων όλων των αποσυρόμενων κλιματιστικών
√ τη μεταφορά τους σε πιστοποιημένες μονάδες επεξεργασίας
√ το λεπτομερή έλεγχο των παραστατικών πώλησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (11 παραστατικά ανά λιανοπωλητή, ήτοι 1,5 εκ.έντυπα προς έλεγχο)
√ την έκδοση βεβαίωσης παραλαβής των αποσυρόμενων κλιματιστικών
√ και την προώθηση της πληρωμής των δικαιούχων
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αγορά με τον πλέον υπεύθυνο, ακριβή και διαφανή τρόπο.

Το σύστημα, με σκοπό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δράσης παραλαμβάνοντας κλιματιστικά από 2.150 καταστήματα, δημιούργησε ειδικές υποδομές, με την προσθήκη νέων μεταφορικών εταιριών, 15 νέα κέντρα πρωτογενούς παραλαβής και ομάδα άνω των 30 ατόμων για τον έλεγχο των παραστατικών. Από την έναρξη της δράσης, τον Ιούνιο του 2009, μέχρι και σήμερα, τα στοιχεία διαχείρισης των κλιματιστικών από την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι τα εξής:

• Έχουν παραληφθεί 131.000 σετ κλιματιστικών και έχουν αποσταλεί βεβαιώσεις για 130.500 σετ, ποσοστό δηλαδή που αγγίζει το σύνολο των πωλήσεων.

• Έχουν παραληφθεί παραστατικά για 110.000 σετ πωλήσεων, ενώ δεν έχουν αποσταλεί από τα καταστήματα παραστατικά για 30.000 σετ πωλήσεων.

• Ο έλεγχος των παραστατικών και της πληρωμής ακολουθούν τη σειρά προτεραιότητας παραλαβής των παραστατικών και η καταβολή στα καταστήματα γίνεται για όσα χρήματα χορηγεί το Υπουργείο για το σκοπό αυτό, έναντι του συνολικού ποσού της επιδότησης.

• Η επεξεργασία των αποσυρόμενων κλιματιστικών γίνεται με τη βέλτιστη και ορθή περιβαλλοντικά διαχείρισή τους από τις πιστοποιημένες μονάδες ανακύκλωσης.

• Έτσι, έχουν ανακυκλωθεί μέχρι σήμερα 78.500 σετ κλιματιστικών και έχουν ανακτηθεί οι εξής ποσότητες υλικών ειδικής διαχείρισης (ΥΕΔ-ΠΔ117/Παρ IV):
√ 8,5 τόνοι πυκνωτών με πιθανή ύπαρξη PCBs
√ 7,1 τόνοι πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων
√ 13,7 τόνοι CFC
√ 6,2 τόνοι ελαίων ψύξεως
√ 40,4 τόνοι εξωτερικά καλώδια τροφοδοσίας

Από τη δράση αυτή προκύπτουν πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη, όπως σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και των εκπομπών CO2, εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και περιορισμός των κινδύνων ρύπανσης του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009, 14:48