Βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» στον Δήμο Έδεσσας

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017, 16:19
Βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» στον Δήμο Έδεσσας
Ένα βραβείο ιδιαίτερης σημασίας έλαβε ο Δήμος Έδεσσας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση οδού 18ης Οκτωβρίου, Πλατείας Γρανικού και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών».

Πρόκειται για το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ στην κατηγορία της Αστικής Ανάπλασης.

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ επιδιώκουν να συμβάλουν στην προβολή και στην αναγνώριση της έμπρακτης και αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας των Φορέων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Μέσων Ενημέρωσης.

Είναι ένας θεσμός που στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών ευγενούς άμιλλας, που προάγει την γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επίδειξη κοινωνικής συμμετοχής στην ανάληψη ή στήριξη δράσεων για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό αποτελεί μία πολύ σημαντική διάκριση για το Δήμο Έδεσσας.

Σε ότι αφορά στο έργο «Ανάπλαση οδού 18ης Οκτωβρίου, Πλατείας Γρανικού και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών», ως παρέμβαση, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου-masterplan για την ανάπτυξη της πόλης. Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και αντιμετωπίζει με περιβαλλοντική ευαισθησία τις πολλαπλές προκλήσεις της εποχής μας.

Ενισχύει την ταυτότητα της πόλης, συνδυάζοντας δημιουργικά τη λειτουργικότητα με την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Αξιοποιώντας ερευνητικά δεδομένα, τεχνολογικές καινοτομίες και τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα, απορρυπαίνει τα όμβρια ύδατα με πιλοτικές εφαρμογές «κήπων βροχής» και συμβάλλει στην αύξηση του πρασίνου και της βιοποικιλότητας.

Εισάγοντας τις καινοτομίες του ειδικού εδαφικού υποστρώματος (structuralsoil) για τα πεζοδρόμια και του συνδυασμού άρδευσης – οξυγόνωσης των ριζών, αντιμετωπίζει τα συνήθη προβλήματα μεταξύ δένδρων και πεζοδρομίων μειώνοντας το μελλοντικό κόστος συντήρησης του έργου.

Τέλος, ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των κατοίκων και την αίσθηση της γειτονιάς, παρέχοντας φιλικούς και προσβάσιμους αστικούς χώρους, ενώ παράλληλα αποτελεί πρότυπο για τις επόμενες παρεμβάσεις.

Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Έδεσσας Δημήτρης Γιάννου, ο οποίος τόνισε ότι ο σχεδιασμός, η ένταξη στο ΕΣΠΑ και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, ήταν έργο της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας προγραμματισμού του Δήμου Έδεσσας. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς δείχνει το υψηλό επίπεδο του στελεχιακού δυναμικού, αλλά και το συλλογικό όραμα που έχει ο Δήμος Έδεσσας για συνεχή βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων και βελτίωση της εικόνας της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017, 16:19