Επιστολή Παπαδήμου στον Μπαρόζο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012, 17:22
Επιστολή Παπαδήμου στον Μπαρόζο
Τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσπάθεια της Ελλάδας να προωθήσει πολιτικές που συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ζητά ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος με επιστολή του προς τον πρόεδρό της Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Στην αναλυτική του επιστολή, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στους τρόπους, με τους οποίους θα μπορούσε να συνδράμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα σε σχέση με τις έξι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης που είναι: Η χρηματοδοτική στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), η προώθηση των μεγάλων έργων υποδομής, η μείωση της ανεργίας των νέων, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, οι πολιτικές στον ενεργειακό τομέα και η απορρόφηση και αποτελεσματικότητα των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει ο πρωθυπουργός, με την επιστολή του, στη συνέχιση της εισροής κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 20140-2020, τονίζοντας ότι οι πόροι αυτοί θα βοηθήσουν αναμφίβολα την ελληνική οικονομία να αντιμετωπίσει την παρατεταμένη ύφεση, να υλοποιήσει το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και να επιστρέψει σε βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ο πρωθυπουργός ζητά να υπάρξουν στο πλαίσιο αυτό αποτελεσματικές λύσεις για τις χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν έκτακτες συνθήκες. Ειδικότερα, σημειώνει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μία απότομη και πολύ σημαντική απώλεια κοινοτικών πόρων, λόγω της αλλαγής του καθεστώτος αρκετών περιφερειών της χώρας και τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει απότομη διακοπή της χρηματοδότησης για την ελληνική γεωργία στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι ήδη εφαρμόσθηκαν μέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ (το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013), με σημαντικά αποτελέσματα στο τέλος του 2011 και προσθέτει ότι εφαρμόζονται και νέα μέτρα, με χρόνο ολοκλήρωσης μεταξύ του Απριλίου και του Σεπτεμβρίου 2012, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη ροή των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων στην οικονομία. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών αναμένεται να οδηγήσει στην επιτάχυνση των πληρωμών για προγράμματα ύψους 2,3 δις. ευρώ, για τα οποία έχουν ήδη γίνει οι συμβάσεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε μεταφρασμένη ολόκληρη την επιστολή του κ. Παπαδήμου

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012, 23:26