Επίτροπος Γιόχανσον: Δικαίωμα της Ελλάδος η τοποθέτηση πλωτού φράγματος στα θαλάσσια σύνορα της

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020, 18:45
Επίτροπος Γιόχανσον: Δικαίωμα της Ελλάδος η τοποθέτηση πλωτού φράγματος στα θαλάσσια σύνορα της

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Αποστομωτική υπήρξε η απάντηση, που έδωσε η Επίτροπος Γιόχανσον, προς έξι ευρωβουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων (Erik Marquardt, Saskia Bricmont , Damien Carême, Patrick Breyer, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield ), από Γαλλία, Γερμανία και Σουηδία, που «ανησύχησαν» για το ενδεχόμενο, να εγκαταστήσει η Ελλάδα, πλωτό φράγμα στα θαλάσσια σύνορά της στη Μεσόγειο.

Οι «ανησυχούντες» ευρωβουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων, επεσήμαναν στην ερώτηση τους, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση σκοπεύει να εγκαταστήσει ένα πλωτό φράγμα στα θαλάσσια σύνορά της στη Μεσόγειο προκειμένου να αποτρέψει τις αφίξεις από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου.

Σημείωναν μάλιστα ότι, προκηρύχθηκε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προσφορών, με αναμενόμενο κόστος 500.000 ευρώ.

Η «ανησυχίες» τους εστιάζονταν στο ότι, αποτρέποντας τα πλοία να φτάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, υπονομεύεται η πρόσβαση στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της μη επαναπροώθησης. Επιπλέον, το φράγμα μπορεί να βλάψει σοβαρά την ασφάλεια των σκαφών στην περιοχή και να εμποδίσει αποτελεσματικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Επομένως, συμπέραναν, η Ελληνική Κυβέρνηση κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο δημιουργώντας ένα τέτοιο φυσικό εμπόδιο.

Στην από 31.7.2020 απάντηση της η Επίτροπος Γιόχανσον, αφού «υπενθυμίζει» ότι, ευθύνη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων εναπόκειται κυρίως στα κράτη μέλη, συμπεραίνει ότι η τοποθέτηση φραγμών στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών, δεν είναι αντίθετη προς το δίκαιο της ΕΕ.

Ακολουθεί ολόκληρη η λιγόλογη απάντηση της Επιτρόπου, που δεν αφήνει περιθώρια περαιτερω ανησυχίας στους ευρωβουλευτές των Πρασίνων.

Απάντηση της κα Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (31.7.2020)

«Η ευθύνη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων εναπόκειται κυρίως στα κράτη μέλη. Τα μέτρα που εφαρμόζουν πρέπει να είναι αναλογικά και συνεπώς να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν θα αποτελούσαν απειλή για τη ζωή ή θα προκαλούσαν ατυχήματα. Αυτά τα μέτρα πρέπει επίσης να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της δικαιώματα που απορρέουν από το κεκτημένο της ΕΕ για το άσυλο, ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης. Ενώ τα κονδύλια της ΕΕ υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, κυρίως στον τομέα της παροχής εξοπλισμού παρακολούθησης, η Επιτροπή δεν παρέχει οικονομική βοήθεια στην ΕΕ για την κατασκευή φραγμών ή περιφράξεων.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020, 18:49