Η τριμερής συμφωνία για τα εργασιακά που υπεγράφη στη Γενεύη το 2014

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016, 21:54
Η τριμερής συμφωνία για τα εργασιακά που υπεγράφη στη Γενεύη το 2014
Της Άντζελας Πεΐτση

Την ιστορική για τα ελληνικά δεδομένα τριμερή συμφωνία που υπεγράφη στη Γενεύη στις 30/9/2014
για τα τρία πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν σε συνδικαλιστικό νόμο, lock out και ομαδικές απολύσεις φέρνει στο φως της δημοσιότητας το zougla.gr.

Πρόκειται για την «εθνική γραμμή» στα εργασιακά, την οποία είχαν συνομολογήσει το Σεπτέμβριο του 2014 στη Γενεύη, το Υπουργείο Εργασίας, οι εργοδοτικοί φορείς και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ILO.

Αξίζει να τονιστεί πως κατά την τελευταία συνάντηση εργοδοτικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών εκπροσώπων, με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, ζητήθηκε η «χάραξη εθνικής γραμμής στη βάση της τριμερούς συνθήκης 2014».

Ουσιαστικά οι κοινωνικοί ζήτησαν να χαραχθεί η γραμμή όπως αυτή είχε υπογραφεί από τον τότε υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση.

Δείτε τα συμπεράσματα της συμφωνίας:
Ακολουθεί το κείμενο της συνθήκης:

«Συμπεράσματα της τριμερούς ελληνικής συνεδρίασης υψηλού επιπέδου υπό την αιγίδα του ILO

Ακολουθούν τα συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν μεταξύ των Ελλήνων κοινωνικών εταίρων και του ελληνικού Υπουργείου  Εργασίας κατά τη συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ILO.

Πρακτικά συνεδρίας | 30 Σεπτεμβρίου 2014

Μονοήμερη τριμερής συνάντηση υψηλού επιπέδου πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ILO στη Γενεύη στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Στρατινάκης και οι ηγεσίες των πέντε θεσμικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο: ΓΣΕΕ / κ. Παναγόπουλος, ΣΕΒ / κ.κ. Φέσσας και Κυριαζής , ΕΣΕΕ /κ. Κορκίδης, ΓΣΕΒΕΕ /κ. Καββαθάς, ΣΕΤΕ / κ.κ. Ανδρεάδης και Βερνίκος. Η συνάντηση, διεξήχθη παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ILO και επικεντρώθηκε στα θέματα των ομαδικών απολύσεων και της συνδικαλιστικής δράσης, με βάση τις συγκριτικές μελέτες που παρουσιάζονται.

Συμπεράσματα:

- Το νομικό πλαίσιο και οι διαδικασίες σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα: Η συγκριτική μελέτη της ILO και η σχετική αξιολόγηση των νέων διαδικασιών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στον τομέα αυτό είναι σύμφωνο με την Ε.Ε. και τα διεθνή πρότυπα εργασίας. Η πλευρά των εργοδοτών τόνισε τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων σε περίπτωση αναδιάρθρωσης ή/και συγχώνευσης και εξαγοράς, ενώ από την πλευρά των εργαζομένων υπογραμμίστηκε η ανάγκη να σέβονται τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Οι κοινωνικοί εταίροι επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στις διαδικασίες του τριμερούς Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ASE), όπως τροποποιήθηκαν πρόσφατα. Πρότειναν στην κυβέρνηση μέτρα για τη θεσμική ενίσχυση του ASE και συμφωνήσαν ότι η ILO θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιστήρηση της λειτουργίας του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

- Lock out: Όλα τα μέρη αναγνώρισαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία. Με βάση τη συγκριτική μελέτη που παρουσιάστηκε, από τεχνικής άποψη διαπιστώθηκε ότι οι εργοδότες που ενεργούν με καλή πίστη, έχουν επαρκή θεσμοθετημένα μέσα που εξασφαλίζουν την προστασία τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αστικού κώδικα ελέγχου δικαστικού συστήματος, κ.λπ.

- Συνδικαλιστικός νόμος: η συγκριτική μελέτη που παρουσιάστηκε, αποδεικνύει ότι η εθνική νομοθεσία για την προστασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τις πρακτικές της Ε.Ε. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι τόνισαν τον ιστορικό και εμβληματικό χαρακτήρα του νόμου 1264/1982, ο οποίος αποτελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ορόσημο των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Οι εργοδότες διατύπωσαν ότι από την ψήφιση του νόμου 1264/1982, υπήρξαν ορισμένοι τομείς που χρήζουν βελτίωσης, καθώς και πρακτικές που στρεβλώνουν τις διατάξεις του.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι ένα σταθερό και ανεμπόδιστο σύστημα εκταμίευσης των εισφορών των εργαζομένων, είναι πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργία των συνδικάτων.

Οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν επίσης να ξεκινήσουν συνομιλίες προκειμένου να βρεθούν νέα πιθανά θέματα για διεξαγωγή διαλόγου, με την υποστήριξη του ILO».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016, 22:23