Η επιστολή παραίτησης Καλλή

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 23 Απριλίου 2013, 12:49
Η επιστολή παραίτησης Καλλή
Ο δικαστής Παναγιώτης Καλλής παραιτήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας από την Ερευνητική Επιτροπή. Στη θέση αυτή είχε διοριστεί από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για να διερευνήσει τα αίτια και τις ευθύνες για την κατάσταση στην οικονομία.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

«Με την παρούσα υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του μέλους της τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την ευθύνη ή ευθύνες για τη κατάσταση στην οποία περιήλθε το τραπεζικό σύστημα και γενικά η οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι οι εξής:

1. Μετά τον διορισμό μου η δικηγορική εταιρεία ΚΑΛΛΗΣ & ΚΑΛΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε, η οποία ανήκει στα τέκνα μου, Κωνσταντίνο και Διομήδη Καλλή, άσκησε προσφυγή με αιτήτρια εταιρεία αποκλειστικών συμφερόντων της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας. Επίσης, καταχώρησε αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και εξασφάλισε προσωρινό διάταγμα.

2. Η προσφυγή στρεφόταν κατά του διατάγματος ημερομηνίας 29/03/2013 με το οποίο είχαν απομειωθεί οι καταθέσεις της αιτήτριας στην Τράπεζα Κύπρου. Αντικείμενο της αγωγής ήταν αποζημιώσεις για παράβαση σύμβασης και διάφορες παρεμφερείς θεραπείες.

3. Όταν έλαβα γνώση των πιο πάνω δικαστικών διαβημάτων, προβληματίστηκα κατά πόσο εγειρόταν οποιοδήποτε ζήτημα ασυμβίβαστου. Αφού ενημερώθηκα για το περιεχόμενο των δύο διαβημάτων, διαπίστωσα ότι αναφερόταν κυρίως στο θέμα της παραβιάσεως του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Έκρινα ότι δεν σχετιζόταν με τους όρους εντολής της Επιτροπής.

4. Σήμερα – 22/04/2013 – πληροφορήθηκα ότι η αιτήτρια εταιρεία καθώς και μερικοί άλλοι αιτητές, σε προσφυγές που έχουν ασκηθεί από άλλα δικηγορικά γραφεία, προτίθενται να καταχωρήσουν ανταπάντηση, δυνάμει του Κανονισμού 6 του Περί Ανωτάτου Δικαστηρίου Διαδικαστικού Κανονισμού του 1962, στην Ένσταση της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας με την οποία θα ισχυριστούν:

Ότι τα γεγονότα τα οποία σύμφωνα με την ένσταση της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας δικαιολογούν την επίκληση του Δικαίου της Ανάγκης έχουν προκύψει λόγω:

(α) της απουσίας επιτήρησης και εποπτείας από την Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(β) της πλημμελούς και ανεπαρκούς επιτήρησης της Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(γ) της λήψης αποφάσεων από την Κεντρική Τράπεζα στη βάση εξωγενών και πολιτικών κριτηρίων
(δ) της μη λήψης των ενδεδειγμένων δημοσιονομικών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας
(ε) παραβάσεως καθηκόντων που υπαγορεύονται από τον Νόμο
(στ) της αμέλειας και των παράνομων πράξεων της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Δημοκρατίας.

5. Είχα αναλάβει την εντολή για διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος της "ΗΛΙΟΣ", αφού πρώτα είχα βεβαιωθεί ότι τα τέκνα μου είχαν δεχθεί την εισήγησή μου όπως παύσουν να εκπροσωπούν τους ενάγοντες που τους είχαν αναθέσει να εγείρουν αγωγές σε σχέση με το ατύχημα. Δυστυχώς, δεν έχει καταστεί δυνατό να υιοθετηθεί η εισήγησή μου για απόσυρση των πιο πάνω δύο δικαστικών διαβημάτων.

6. Στη βάση της δικής μου θεώρησης των ζητημάτων της διαπλοκής, αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και προσωπικής ευθιξίας, η οποία ομολογώ είναι πιο αυστηρή από εκείνη της νομολογίας, αισθάνομαι ότι δεν δικαιούμαι να διερευνώ συμπεριφορές, πράξεις και παραλήψεις οι οποίες αποτελούν επίδικα θέματα σε προσφυγή που έχει ασκηθεί από μέλη της οικογένειάς μου για προώθηση των συμφερόντων τους. Συνέχιση της συμμετοχής μου στην Επιτροπή θα αποβεί καταλυτική για το κύρος των συμπερασμάτων της Επιτροπής. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση θα κατηγορηθεί ότι το πόρισμα της Επιτροπής είναι μολυσμένο με διαπλοκή.

7. Έχω πλήρη επίγνωση των δυσχερειών που θα προκαλέσει η παραίτησή μου και λυπούμαι ειλικρινά. Από την άλλη αδυνατώ να λειτουργήσω κάτω από συνθήκες που μου δημιουργούν συνειδησιακό πρόβλημα και μου αφαιρούν την ελευθερία δράσεως που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που έχω αναλάβει.

Διατελώ Με τιμή, Παναγιώτης Καλλής».


Διαβάστε επίσης:

Παραίτηση Καλλή από την Ερευνητική Επιτροπή, Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 23 Απριλίου 2013, 08:19

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Απριλίου 2013, 14:08