«Να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη πιο ανθεκτική απέναντι στη τρομοκρατική απειλή»

«Να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη πιο ανθεκτική απέναντι στη τρομοκρατική απειλή»
Την ανάγκη «να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη πιο ανθεκτική απέναντι στη τρομοκρατική απειλή» τονίζει ο Επίτροπος Εσωτερικών, Ιθαγένειας και Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος σε άρθρο του στη γαλλική La Tribune.

«Oι φονικές τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων ετών ανάγκασαν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσουν. Έχουν ήδη ληφθεί πολλά μέτρα που κατέστησαν δυνατή την αποτροπή κάποιων επιθέσεων και την ενίσχυση της ασφάλειας. Ωστόσο, οφείλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μας με άλλες χώρες και της καταπολέμησης της προπαγάνδας στα κοινωνικά δίκτυα», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Το κείμενο αναλύεται σε τέσσερις θεματικές υπό τους ενδεικτικούς μεσότιτλους: «Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης» - «Διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων μας» - «Η συνεργασία με γειτονικά και συμμαχικά κράτη είναι ζωτικής σημασίας» και «Η τρομοκρατική απειλή είναι διασυνοριακή».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018, 13:51