Τι λέει το υπουργείο Παιδείας για την απόφαση του ΣτΕ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010, 20:03
Τι λέει το υπουργείο Παιδείας για την απόφαση του ΣτΕ
«Η οδηγία 2005/36/ΕΚ αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και σε καμία περίπτωση την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών».

Με αυτές τις φράσεις ξεκίνησε η ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ, για τα επαγγελματικά προσόντα.

«Η οδηγία 2005/36/ΕΚ όφειλε να είχε ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη από τις 20-10 -2007.

Για την παράλειψη ενσωμάτωσης της Οδηγίας, η χώρα μας καταδικάσθηκε από το ΔΕΚ κατόπιν σχετικής προσφυγής της Επιτροπής με την απόφαση C-465/08 (απόφαση της 02-07-2009) και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου, το οποίο από 15-01-2010 σήμαινε μέχρι και 35.000 Ευρώ ημερησίως .

Το Υπουργείο Παιδείας από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ κίνησε σε συνεργασία με όλους τους φορείς και με 13 συναρμόδια Υπουργεία όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την ενσωμάτωση της οδηγίας και την άμεση αναστολή επιβολής του εξαιρετικά υψηλού προστίμου!

Το υπογεγραμμένο από το σύνολο του υπουργικού Συμβουλίου σχέδιο προεδρικού διατάγματος υπεβλήθη για επεξεργασία στο ΣτΕ στις αρχές Ιανουαρίου.

Σκοπός της οδηγίας είναι η διευκόλυνση του Ευρωπαίου πολίτη στην ανάληψη και άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε κράτος-μέλος (κράτος υποδοχής, π.χ. Ελλάδα) άλλο από εκείνο (κράτος καταγωγής, π.χ. Γερμανία) στο οποίο αυτός απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του.

Η Βασική Αρχή της οδηγίας συνίσταται στο ότι το κράτος υποδοχής (π.χ. Ελλάδα) επιτρέπει την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα όταν ο ενδιαφερόμενος έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (και όχι μόνο τίτλο σπουδών) σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γερμανία).

Η Οδηγία παρέχει στο κράτος μέλος υποδοχής (π.χ. Ελλάδα) τη δυνατότητα να ελέγξει την εκπαίδευση που οδήγησε στα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, είτε αυτή η εκπαίδευση έγινε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα.

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις, τότε δίνεται η δυνατότητα στο κράτος μέλος να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο εξετάσεις ή την υποχρεωτική απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Τέλος όσον αφορά τα «Κολλέγια» - αυτά δεν μπορούν να παρέχουν κανενός είδους τίτλο εκπαίδευσης παρά μόνο βεβαιώσεις σπουδών».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010, 20:03