Φύλο και κορωνοϊός

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021, 21:36
Φύλο και κορωνοϊός

Η αυξημένη πιθανότητα των ανδρών να αρρωστήσουν σοβαρά από τoν νέο κορωνοϊό φαίνεται να εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις βιολογικές διαφορές των δύο φύλων.  

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι υπάρχουν διαφορές των δύο φύλων όπως είναι τα φυλετικά χρωμοσώματα και οι ορμόνες του φύλου που επηρεάζουν την ανταπόκριση του ανοσοποιητικού  στα παθογόνα. 

Το αποτέλεσμα αυτών των διαφορών είναι οι γυναίκες να έχουν ένα ανοσοποιητικό σε μεγαλύτερη εγρήγορση. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των κορωνοϊών, μελέτες σε ποντίκια έχουν δείξει ότι τα οιστρογόνα, η κατεξοχήν θηλυκή ορμόνη, ασκεί προστατευτική δράση. Αντιθέτως βρέθηκε ότι τα αρσενικά ποντίκια είχαν μια  προβληματική απόκριση των κυτοκινών, των ουσιών που είναι υπεύθυνες για τη βλάβη των ιστών στους πνεύμονες και τα πνευμονικά αγγεία. 

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα οιστρογόνα αναστέλλουν την κλιμάκωση της ανοσοποιητικής απάντησης που έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη απελευθέρωση των κυτοκινών. Οι ερευνητές μάλιστα βρήκαν ότι όταν στα θηλυκά ποντίκια χορηγήθηκε ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων οιστρογόνων, αυτά είχαν παρόμοια ποσοστά θανάτων με αυτά των αρσενικών.  

Ορισμένοι ερευνητές έχουν επίσης παρατηρήσει ότι κάποιοι παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα και η υπερκατανάλωση αλκοόλ που παρατηρούνται συχνότερα στους άνδρες εξηγούν επίσης τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε αυτούς, καθώς έχουν συνδεθεί με αρνητική έκβαση της νόσου COVID-19, ιδιαίτερα σε άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα, υπέρταση και χρόνια νοσήματα των πνευμόνων.  

Μπορεί από βιολογικής άποψης οι άνδρες να είναι πιο ευάλωτοι στον νέο ιό, από κοινωνικής άποψης, όμως, οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο αφού είναι αυτές που παραδοσιακά αναλαμβάνουν τον ρόλο του φροντιστή των ασθενών. Μια ανάλυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που διεξήχθη με δεδομένα από  104 χώρες  βρήκε ότι το 70% του προσωπικού στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες. 

Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση του βαθμού στον οποίο η πανδημία επηρεάζει διαφορετικά τους άνδρες και τις γυναίκες είναι θεμελιώδες βήμα για την δημιουργία αποτελεσματικών παρεμβάσεων και πολιτικών που διασφαλίζουν την  ισότιμη προστασία και παροχή φροντίδας. Η αναγνώριση των βασικών διαφορών που καθιστούν τις γυναίκες πιο ανθεκτικές θα μπορούσε για παράδειγμα να οδηγήσει στη δημιουργία φαρμάκων ενίσχυσης του ανδρικού ανοσοποιητικού. Παράλληλα η επισήμανση του αυξημένου κινδύνου των γυναικών που μάχονται τον ιό στην πρώτη γραμμή θα οδηγήσει σε πολιτικές και στρατηγικές αποτελεσματικότερης προστασίας. Τέλος τονίζεται από τους ειδικούς ότι άνδρες και γυναίκες τείνουν να έχουν διαφορετικές αντιδράσεις σε εμβόλια και θεραπείες και η πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με τις διαφορές των δυο φύλων είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή ασφαλών κλινικών δοκιμών. 

Η κατανόηση του ρόλου του φύλου στο πλαίσιο της παγκόσμιας υγείας δε θα πρέπει να αποτελεί μια ευκαιριακή επιλογή κάποιων ερευνητικών ομάδων άλλα ένα βασικό τμήμα της τρέχουσας έρευνας  έτσι ώστε να υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα υγείας παντού. Τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και οι διεθνείς οργανισμοί υγείας δεν πρέπει να παραβλέπουν αυτή την πραγματικότητα. 

www.andrologia.gr 

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021, 21:36