Η σεξουαλική δυσλειτουργία, που επηρεάζει το 40%-45% των γυναικών, έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία, στις σχέσεις, στην αυτοεκτίμηση και στην ποιότητα ζωής. Παρά την συχνότητά της, συχνά μένει χωρίς θεραπεία. Πολλαπλοί παράγοντες συμβάλλουν στη σεξουαλική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων των μυών του πυελικού εδάφους (ΜΠΕ).

Μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες με δυσπαρευνία (πόνος κατά τη διάρκεια του σεξ) έχουν συχνά προβλήματα ΜΠΕ. Η φυσικοθεραπεία που στοχεύει στους μύες αυτούς βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία, ειδικά σε γυναίκες με διαταραχές του πυελικού εδάφους, όπως η ακράτεια και η πρόπτωση των οργάνων της πυέλου. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η θεραπεία των ΜΠΕ βελτιώνει άμεσα τη σεξουαλική λειτουργία ή απλώς αντιμετωπίζει συναφή ζητήματα όπως ο πόνος και η ακράτεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια νέα συστηματική ανασκόπηση είχε ως στόχο να αποσαφηνίσει το ρόλο των ΜΠΕ στην σεξουαλική λειτουργία σε γυναίκες χωρίς πυελικό πόνο ή διαταραχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι αναζητήσεις για την παρούσα συστηματική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφικές πηγές, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους όρους που σχετίζονται με τη σεξουαλική λειτουργία και τους ΜΠΕ. Συμπεριλήφθηκαν μελέτες γραμμένες στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και πορτογαλικά χωρίς περιορισμούς ως προς το έτος δημοσίευσης. Περιγράφηκαν τα κριτήρια για την επιλογή των μελετών, εστιάζοντας σε γυναίκες χωρίς πυελικό πόνο ή διαταραχές, αν και εξετάστηκαν και μελέτες με μικτούς πληθυσμούς. Η ανασκόπηση και η μετα-ανάλυση των επιλέξιμων μελετών είχε ως στόχο να παράσχει σαφήνεια σχετικά με τη σχέση μεταξύ ΜΠΕ και σεξουαλικής λειτουργίας σε γυναίκες χωρίς πυελικό πόνο ή διαταραχές.

Μετά από αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων και πηγές, 33 μελέτες συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση, οι οποίες περιλάμβαναν 14 παρεμβατικές μελέτες και 19 μελέτες παρατήρησης. Μεταξύ των παρεμβατικών μελετών, 8 επικεντρώθηκαν σε γυναίκες με σεξουαλική δυσλειτουργία, ενώ 6 αφορούσαν γυναίκες χωρίς σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Αυτές οι μελέτες χρησιμοποίησαν διάφορες θεραπείες που στόχευαν την ομάδα αυτή μυών, όπως ηλεκτρική διέγερση και εκπαίδευση ΜΠΕ, για διάστημα 6 έως 12 εβδομάδων. Συνολικά, η εξάσκηση των μυών αυτών έδειξαν κάποια βελτίωση στη σεξουαλική λειτουργία, ιδίως σε γυναίκες με οργασμικές δυσκολίες. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες δεν έδειξαν σημαντικά αποτελέσματα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου ή άλλες θεραπείες.

Οι μελέτες παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένων των εγκάρσιων μελετών και των μελετών πριν και μετά, ανέδειξαν τη συσχέτιση μεταξύ της λειτουργίας των ΜΠΕ και της σεξουαλικής λειτουργίας ή ανταπόκρισης. Οι περισσότερες μελέτες ήταν μέτριας έως υψηλής ποιότητας. Τα ευρήματα υπέδειξαν μια μετρίως σημαντική συσχέτιση μεταξύ της δύναμης των ΜΠΕ και της σεξουαλικής λειτουργίας, ιδίως σε γυναίκες χωρίς σεξουαλική δυσλειτουργία. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες δεν παρείχαν πειστικές συσχετίσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι μελέτες αυτές κατέδειξαν τη συμμετοχή των ΜΠΕ στη σεξουαλική ανταπόκριση, δείχνοντας αυξημένη δραστηριότητα των ΜΠΕ κατά τη διάρκεια της διέγερσης και του οργασμού. Παρόλα αυτά, υπήρχαν διαφοροποιήσεις στα ευρήματα στις διάφορες μεθόδους διέγερσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν μια σύνδεση μεταξύ της λειτουργίας των μυών του πυελικού εδάφους και της σεξουαλικής λειτουργίας/απόκρισης, ιδίως σε γυναίκες χωρίς σεξουαλική δυσλειτουργία. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των μυών του πυελικού εδάφους στη σεξουαλική υγεία και την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

https://andrologia.gr/

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης