Η σεξουαλική ικανοποίηση των αμφιφυλόφιλων ατόμων είναι χαμηλότερη

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021, 22:23
Η σεξουαλική ικανοποίηση των αμφιφυλόφιλων ατόμων είναι χαμηλότερη

Σύμφωνα με μια νέα σουηδική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine, τα αμφιφυλόφιλα άτομα και των δύο φύλων αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης σε σύγκριση με τα ετεροφυλόφιλα και τα ομοφυλόφιλα. 

Η μελέτη εξέτασε τις σχέσεις ανάμεσα στον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη σεξουαλική ικανοποίηση και τα σεξουαλικά προβλήματα, οι όποιες δεν έχουν επαρκώς διερευνηθεί στο παρελθόν. 

Τα δεδομένα για την μελέτη προήρθαν από τα εξαιρετικά ενημερωμένα αρχεία του σουηδικού υπουργείου υγείας,  ενώ τα δημογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από μία μεγάλη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από τα ασφαλιστικά συστήματα. Το δείγμα της μελέτης ήταν 14537 άτομα ηλικίας 16-84. Το 89% ήταν ετεροφυλόφιλοι , το 1% ομοφυλόφιλοι και το 3% αμφιφυλόφιλοι. 

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν ήταν ή όχι ικανοποιημένοι από τη σεξουαλική τους ζωή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Τους δόθηκε επίσης μια λίστα με διάφορα σεξουαλικά προβλήματα, όπως είναι το μειωμένο σεξουαλικό ενδιαφέρον και οι δυσκολίες σχετικά με τον οργασμό και τους ζήτησαν να σημειώσουν εάν αντιμετώπισαν κάποια από αυτά μέσα στον τελευταίο χρόνο. 

Σε γενικές γραμμές οι αμφιφυλόφιλες γυναίκες ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης σε σύγκριση με τις ομοφυλόφιλες και τις αμφιφυλόφιλες γυναίκες. Επίσης ανησυχούσαν περισσότερο σχετικά με τη σεξουαλική δραστηριότητα, βίωναν πιο συχνά πόνο κατά την επαφή και ήταν λιγότερο πιθανό να νιώσουν σεξουαλικά διεγερμένες.  Οι συγγράφεις της μελέτης συσχέτισαν το εύρημα τους με αυτά προηγούμενων μελετών που έδειξαν υψηλότερα ποσοστά ιστορικού σεξουαλικού εξαναγκασμού  και αυξημένη ανάγκη για παροχή υπηρεσιών σεξουαλικής υγείας σε αυτή την ομάδα των γυναικών.

Παράλληλα οι αμφιφυλόφιλοι άνδρες δήλωσαν επίσης χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης σε σύγκριση με τους ετεροφυλόφιλους και τους ομοφυλόφιλους, καθώς και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας σε σύγκριση με τους ομοφυλόφιλους. Οι ομοφυλόφιλοι είχαν συχνότερα δυσκολίες με τη στύση και τον οργασμό σε σύγκριση με τους ετεροφυλόφιλους, αλλά ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν πρόωρη εκσπερμάτιση.  

Στους περιορισμούς της μελέτης οι συγγραφείς αναφέρουν τον μικρό αριθμό των αμφιφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ατόμων  και την απουσία πληροφοριών αναφορικά με τις συντροφικές σχέσεις, καθώς οι μακροχρόνιες σχέσεις επηρεάζουν διαφορετικά τα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης σε σχέση με τις περιστασιακές. Ωστόσο η μελέτη δίνει σημαντικές πληροφορίες για  ένα νέο πεδίο της σεξουαλικότητας που δεν εχει μελετηθεί επαρκώς. Η καλύτερη κατανόηση των εμπειριών των σεξουαλικών μειονοτήτων θα βοηθήσει τους κλινικούς να παρέχουν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες. 

www.andrologia.gr 

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021, 22:25