Οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις οφείλονται σε ανδρική υπογονιμότητα – είτε λόγω της πλήρους απουσίας είτε λόγω του χαμηλού αριθμού ώριμων σπερματοζωαρίων. Στη σημερινή κλινική πρακτική, πάνω από τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις παραμένουν ανεξήγητες, γεγονός που εμποδίζει τη βέλτιστη συμβουλευτική, θεραπεία και πρόληψη πιθανών συννοσηροτήτων. Οι γνωστοί γενετικοί παράγοντες ευθύνονται για το ~10% της ανδρικής υπογονιμότητας- ωστόσο, πιστεύεται ότι ένα μεγάλο μέρος των ανεξήγητων περιπτώσεων σπερματογενετικής ανεπάρκειας οφείλεται σε γενετικά ελαττώματα που δεν αναλύονται στην τρέχουσα κλινική πρακτική0.

Η ομάδα με επικεφαλής την καθηγήτρια Maris Laan (Ινστιτούτο Βιοϊατρικής και Μεταγραφικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο του Ταρτού) και τον καθηγητή Margus Punab (Ανδρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ταρτού) προχώρησε στον προσδιορισμό του ποσοστού της ανδρικής υπογονιμότητας που προκαλείται από ένα μόνο ελαττωματικό γονίδιο. Η γενετική μεταβολή σε 638 υποψήφια γονίδια που συνδέονται με διάφορες μορφές ανδρικής υπογονιμότητας αναλύθηκε σε 521 άνδρες με ανεξήγητη σπερματογενετική ανεπάρκεια και 323 γόνιμους άνδρες που συμμετείχαν στην κοόρτη ESTonian ANDrology (ESTAND).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ετερογενή γενετικά αίτια εντοπίστηκαν στο ~12% των ασθενών που αναλύθηκαν. Ανιχνεύθηκαν παραλλαγές που προκαλούν τη νόσο σε 39 γονίδια που ρυθμίζουν τη σπερματογένεση, την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων στη μήτρα ή/και την αναπαραγωγική ενδοκρινολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες παραλλαγές που προκαλούν υπογονιμότητα ήταν επαναλαμβανόμενες – εντοπίστηκαν σε περισσότερους από έναν ασθενείς στην κοόρτη ESTAND ή αναφέρθηκαν σε ασθενείς από άλλους πληθυσμούς, ενώ ορισμένοι ασθενείς έφεραν περισσότερες από μία γενετικές ανωμαλίες που συμβάλλουν στη σπερματογενετική ανεπάρκεια.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα γονίδια έχουν πολλαπλές λειτουργίες, τα γενετικά προβλήματα που προκαλούν υπογονιμότητα μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο στη συνολική υγεία ενός ασθενούς. Στην παρούσα μελέτη, οι άνδρες με γενετική υπογονιμότητα παρουσίασαν τετραπλάσιο επιπολασμό καρκίνου πρώιμης εμφάνισης από ότι ο γενικός ανδρικός πληθυσμός της Εσθονίας. Ως εκ τούτου, η ακριβής μοριακή διάγνωση είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση και την παροχή συμβουλών όχι μόνο σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία και την διαχείριση της υπογονιμότητας, αλλά και σχετικά με άλλους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με το γενετικό ελάττωμα που έχει εντοπιστεί.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τα μονογονιδιακά αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας. Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν ήδη ενσωματωθεί στην κλινική πρακτική στην Ανδρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ταρτού το φθινόπωρο του 2022. Μια μοριακή διαγνωστική εξέταση με βάση το πάνελ γονιδίων ανδρικής υπογονιμότητας προσφέρεται σε όλους τους ασθενείς με αντίστοιχες ιατρικές ενδείξεις. Το τεστ επιτρέπει τον ταχύ εντοπισμό ελαττωμάτων DNA σε εκατοντάδες γονίδια που συνδέονται με σπερματογενετική ανεπάρκεια και τη βελτίωση της εξατομικευμένης θεραπείας υπογόνιμων ζευγαριών. Σύμφωνα με την Laan, η διαθεσιμότητα δοκιμών με βάση το γονιδιακό πάνελ στην εξέταση ανδρικής υπογονιμότητας εκτός ιδιωτικών ιατρείων αποτελεί επί του παρόντος μια μάλλον μοναδική ευκαιρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Ανδρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ταρτού διαχειρίζεται πάνω από το 95% των υπογόνιμων ανδρών στην Εσθονία. Η κοόρτη της μελέτης αποτελούνταν από ασθενείς που αντιπροσώπευαν διάφορες μορφές σοβαρής υπογονιμότητας. Ως εκ τούτου, αυτά τα αποτελέσματα της μελέτης σε επίπεδο πληθυσμού έχουν μεγάλη πιθανότητα να εφαρμοστούν σε ανδρολογικές κλινικές παγκοσμίως.

Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών | Δρ. Κωνσταντινίδης

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης