Η αιδοιοπλαστική είναι μια χειρουργική επέμβαση στην οποία μπορεί να επιλέξουν να υποβληθούν ορισμένες τρανσέξουαλ γυναίκες ή άτομα με διαφορετικό φύλο, στα οποία έχει αποδοθεί αρσενικό φύλο κατά τη γέννηση.

Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κολπικού καναλιού και, εάν είναι επιθυμητό, ενός αιδοίου για την επιβεβαίωση της ταυτότητας φύλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Λίγα είναι γνωστά για τις κολπικές πρακτικές και τη φροντίδα των ατόμων μετά την κολποπλαστική, παρά τη μεγάλη σημασία του θέματος αυτού για την ευημερία τους.

Ως εκ τούτου, μια πρόσφατη μελέτη εξέτασε τις γυναικολογικές ανησυχίες και πρακτικές των ατόμων στον Καναδά που έχουν υποβληθεί σε κολποπλαστική πριν από τουλάχιστον ένα χρόνο.

Με την έρευνα των συμμετεχόντων σχετικά με τις γυναικολογικές ανησυχίες και τις κολπικές πρακτικές τους, οι συγγραφείς της μελέτης είχαν ως στόχο να εντοπίσουν ομάδες ατόμων με παρόμοιες εμπειρίες, ώστε να ρίξουν φως στην κολπική υγεία και τις πρακτικές αυτού του πληθυσμού στο σύνολό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 60 άτομα που είχαν υποβληθεί σε κολποπλαστική τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.

Τα άτομα αυτά συμπλήρωσαν μια διαδικτυακή έρευνα που περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία, τις γυναικολογικές τους ανησυχίες και τις πρακτικές και τις εκθέσεις των γεννητικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των πλύσεων, της διαστολής, της δεκτικής σεξουαλικής δραστηριότητας, της χρήσης λιπαντικού, των πρακτικών υγιεινής και των τοπικών ή συστηματικών φαρμάκων/θεραπειών.

Σε αυτό το μη τυχαίο δείγμα συμμετεχόντων, το 85% είχε τουλάχιστον μία γυναικολογική ανησυχία μετά την κολποπλαστική τους και το 61% είχε μία ανησυχία εντός του τελευταίου έτους. Οι συνήθεις ανησυχίες περιλάμβαναν θέματα επούλωσης (50%), υπερβολική ανάπτυξη ιστών (υπερτροφία) (42%) και λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTI) (30%)

Οι πιο κοινές ανησυχίες που είχαν οι συμμετέχοντες εντός του τελευταίου έτους ήταν η εσωτερική τριχοφυΐα (23%), θέματα επούλωσης (16%) και ουρολοιμώξεις (13%). Τέλος, το 56% είχε παρουσιάσει πρόσφατα κολπικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της δυσάρεστης οσμής (27%) και της κολπικής αιμορραγίας (21%).

Όσον αφορά τις κολπικές πρακτικές και εκθέσεις, σχεδόν οι μισές (48%) έκαναν διαστολή εβδομαδιαίως και το 52% είχε κάνει πλύσεις τον τελευταίο μήνα.

Μέσω ενός ειδικού τύπου στατιστικής ανάλυσης, οι ερευνητές ανακάλυψαν 4 ομάδες κολπικών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχουσών: περιορισμένες εκθέσεις, διαστολή, χωρίς πλύσεις, διαστολή και πλύσεις και ποικίλες εκθέσεις.

Η πρώτη ομάδα (7 άτομα) είχε ελάχιστες εκθέσεις, με κανένα να μην αναφέρει πλύσεις, διαστολές, ή σεξουαλικές επαφές. Η δεύτερη ομάδα (20 άτομα) επικεντρώθηκε στη διαστολή, όχι στις πλύσεις, υποδεικνύοντας υψηλές συχνότητες ενδοκολπικής εισαγωγής (όπως η διαστολή ή το διεισδυτικό σεξ) και τη χρήση λιπαντικών.

Η τρίτη ομάδα (14 άτομα) ασχολήθηκε τόσο με τη διαστολή όσο και με τις πλύσεις, με συχνή χρήση νερού για πλύσεις, διαστολή και έκθεση σε λιπαντικά. Τέλος, η τέταρτη ομάδα (15 άτομα) είχε ποικίλες εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαλυμάτων εκτός του νερού για πλύσεις, ενδοκολπική διείσδυση, λιπαντικά, μαντηλάκια υγιεινής και προβιοτικά.

Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν σημαντικούς συσχετισμούς μεταξύ του τύπου της υπο- ομάδας και των γυναικολογικών προβλημάτων ενός ατόμου. Ωστόσο, δεδομένου του πόσο ευρέως διέφεραν οι πρακτικές κολπικής φροντίδας και οι στρατηγικές θεραπείας μεταξύ των συμμετεχουσών, είναι σαφές ότι οι τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο φροντίδας του κόλπου μετά την αιδοιοπλαστική θα ήταν πολύ χρήσιμες.

Εν τω μεταξύ, τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε αιδοιοπλαστική μπορεί να θεωρήσουν χρήσιμο να αναζητήσουν υποστήριξη και συμβουλές από ιατρικούς επαγγελματίες με εμπειρία στη φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να είναι καλύτερα εξοπλισμένα με πληροφορίες σχετικά με το πώς να φροντίζουν τον κόλπο τους με υγιή τρόπο.

https://andrologia.gr/ 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης