Το άτομο που χαρακτηρίζεται ως ντεμισέξουαλ είναι αυτό που νιώθει σεξουαλική έλξη μόνο για άτομα με τα οποία διατηρεί ισχυρό συναισθηματικό δεσμό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ντεμισέξουαλ νιώθει σεξουαλική έλξη κι επιθυμία για σεξουαλική επαφή με σύντροφο πολύ σπανιότερα σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. 

Για παράδειγμα οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να νιώσουν σεξουαλική έλξη για τυχαία άτομα που συναντούν στην καθημερινότητα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα πρόκειται μόνο για φυσική έλξη που προκύπτει άπλα και μόνο επειδή κανείς βλέπει ένα άτομο που του αρέσει. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αντιθέτως ο ντεμισέξουαλ θα νιώσει σεξουαλική έλξη  μόνο προς κάποιον με τον όποιο  είχε προηγουμένως την ευκαιρία να αναπτύξει μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση. Εάν νιώσει τη σεξουαλική έλξη μπορεί να επιλέξει να προχωρήσει στη σεξουαλική επαφή αλλά συνήθως κατά το πέρασμα στην σεξουαλική πράξη η σεξουαλική ορμή μειώνεται. Πολύ συχνά βέβαια η σεξουαλική ορμή δεν αναπτύσσεται πότε, παρά την ισχυρή συναισθηματική σύνδεση.  Συμπερασματικά ο συναισθηματικός δεσμός δεν εγγυάται ότι ο ντεμισέξουαλ θα νιώσει σεξουαλική επιθυμία, είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση για να καταφέρει να προχωρήσει στη σεξουαλική δραστηριότητα. Επίσης ο συναισθηματικός δεσμός δεν είναι απαραίτητο να έχει ρομαντικό χαρακτήρα προκειμένου να οδηγήσει στη σεξουαλική επιθυμία. Μπορεί η σεξουαλική έλξη να αναπτυχθεί και στο πλαίσιο μιας καταρχάς πλατωνικής σχέσης. 

Ο χρόνος που χρειάζεται για την ανάπτυξη ενός ισχυρού συναισθηματικού δεσμού διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για κάποιους ντεμισέξουαλ μια κοινή έντονη εμπειρία μπορεί να είναι αρκετή, ενώ για άλλους μπορεί να χρειάζονται χρόνια για την ανάπτυξη του δεσμού. Σε κάθε περίπτωση ο συναισθηματικός δεσμός δεν εγγυάται τη σεξουαλική έλξη κι ακόμα και εάν το άτομο τη νιώσει δεν είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει στη σεξουαλική δραστηριότητα. 

Τέλος επισημαίνεται ότι αν και για πολλούς ο προσδιορισμός ντεμισέξουαλ κρίνεται ως ακόμα μια ταμπέλα, στην πραγματικότητα είναι η αναγνώριση μιας σεξουαλικής ταυτότητας  που μπορεί να δώσει σε πολλά άτομα την ευκαιρία να νιώσουν ότι είναι φυσιολογικά, ότι δεν είναι μόνα, ότι ανήκουν. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να αποδεχτούν καλύτερα τον εαυτό τους  και τους άλλους, να αναζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη καθώς και να την προσφέρουν όπου χρειαστεί. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πηγή: andrologia.gr 

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης