Προσωρινή διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020, 16:18
Προσωρινή διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

Mε την από 02.07.2020 απόφαση της προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, διορίζεται προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης. Tα μέλη: Γεώργιος Γαρδεράκης, Παναγιώτης Μαργαρίτης, Στυλιανός Ζαμπέλης, Συμεών Σμυρνής, Κωνσταντίνα Λουμιώτη, Γεώργιος Κικίρης, Ναταλία Κοβάλοβα, Νικόλαος Τσακαλίδης, Γεώργιος Λαβασίδης, Ιωάννης Καλπακίδης, Ιωάννης Γιώτης, Δημήτριος Κατζιλιέρης και Γεώργιος Σιδηρόπουλος.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020, 16:23